0
Skrivet den 8 maj, 2015 av Jessica Sollander i Nyheter
 
 

Beijing får vatten från Yangtze

I veckan kan 9 miljoner av Beijings 21 miljoner registrerade invånare vara extra glada i och med att staden nu kommer få extra vattenförsörjning från Yangtzefloden.

För fyra månader sedan avslutades ett av världens största vattenomledningsprojekt Nánshuǐ Běidiào, som ska bland annat föra vatten från Yangtze till Beijing. Projektet har fått en del kritik under åren som det byggts, sedan 2008, men projektet anses till än så länge vara lyckat. Hela projektet beräknas vara färdigställt 2050 och först då lär vi veta vad ett vattenomledningsprojekt av denna magnitud har för effekt på naturen.

Vattnet som nu kommer till Beijing är drickbart, vilket tidigare inte har varit självklart i de kinesiska storstäderna. Tidigare har det varit problem med höga halter av fluor, arsenik, järn och mangan, utöver rester från fabriksförorening. Det har framförallt varit fabriksföroreningen, arseniken och manganet som gjort att man kunnat bli akut magsjuk av att dricka vattnet utan att koka det. Men nu möter vattenkvaliteten alla 161 testkrav som Vattenkontoret ställer, och staden anser det därför vara drickbart. Jag skulle personligen fortsätta hålla mig till buteljerat vatten tills det är beprövat under längre tid.

Majoritet av vattnet kommer distribueras i centrala Beijing och Daxing- och Mentougou-distrikten. I och med detta klassas centrala Beijing inte längre lida av akut vattenbrist, dock menar Vattenkontorets ledare att det fortfarande finns problem med vattenförsörjning och alla problem är inte åtgärdade.

Totalt förbrukar Beijing ca 3,6 miljarder kubikmeter vatten per år och Yangtze kommer förse Beijing med ca 1 miljard kubikmeter vatten per år. Trots att det låter som mycket är genomsnittsanvändningen av vatten per capita endast 1/80 av världens genomsnitt. Del av detta kan bero på att många fortfarande endast dricker buteljerat vatten och det finns förhållandevis lite industri i Beijing.

Läs mer:
Kinas förorenade vatten (Granath, L, Motkina, 2015-02-12)
MILJÖKÄMPAR MOT MAKTEN (Staffas, E, Motkina, 2014-09-21)
South–North Water Transfer Project (via Wiki)
China’s water diversion project starts to flow to Beijing (Kaiman, J, Guardian, 2014-12-10)
9 million residents in Beijing drink water from Yangtze River (Xinhua, 2015-05-04)


Jessica Sollander

 
Sin ålder till trots är Jessica en RRR (Riktigt Rutinerad Räv) i den kinesiska världen. Första gången hon bodde i Kina var under 2000-2002, och har sedan dess följt den stora tillväxten, framförallt i Shanghai, på nära håll. Under hela 2000-talet har hon spenderat olika kortare sejourer i landet.