6
Skrivet den 7 augusti, 2014 av Jessica Sollander i Blogg
 
 

Beijing? Peking? Jag reder ut det.

http://www.flickr.com/photos/thisnomad/

Peking? Eller Beijing? Eller Bei Jing?

Det är inte lätt. I Sverige lär vi oss Peking, det heter Pekinganka och det är så många vokaler i det andra ordet. Sen kommer folk och slänger sig världsvant med ”Beijing”. Vad är rätt??

Så här är det:

Kinas huvudstad heter 北京. Så enkelt är det. Kineserna skriver det Běijīng med pinyin (romaniseringen av kinesiska tecken). Eftersom kineserna uttalar det Beijing – så har det blivit deras officiella internationella huvudstadsnamn. Kineserna vill gärna att vi kallar det Beijing, eftersom de kallar det Běijīng. Nästan samma.

Peking är den västerländska tolkningen av Běijīng innan pinyin introducerades. Peh (Bei) king (jing). Västerlänskt sett används därför Peking, men bör uttalas Peh-king hellre än Pee-king som vi ofta uttalar det idag.

Och hur kommer detta sig?

Detta västerlänska översättande återkommer ofta när man stöter på historia från 1900-talets första hälft. Det var så att två brittiska akademiker, Wade och Giles, skapade detta. Wade och Giles var konsulatofficer under lång tid i Kina och när de kom tillbaka till England blev de professorer i kinesiska vid Cambridge. Eftersom pinyin inte fanns när de befann sig i Kina under andra hälften av 1800-talet och de själva inte skrev tecken, översatte de ordens ljud med hjälp av det latinska alfabetet. Deras arbete var mycket genomarbetat och täckte stor del av det kinesiska språket med hjälp av översättningar av varje ljud.

Ett andra exempel på detta är: (först Wade-Giles, sedan pinyin)

– Mao Tse-tung och Mao Zedong

– Szechuan och Sichuan

– Hong Kong och Xianggang

– Peking och Beijing

Båda versionerna är alltså rätt, så sina egna vis. Men sedan pinyins introduktion har Wade-Giles pensionerats och det är numera Pinyin som anses vara den officiella stavningen.

Dock har vissa språk egna namn på städer och då är det inte helt ovanligt att Wade-Giles har haft inflytande. På det svenska språket är Peking det korrekta namnet på Kinas huvudstad.

Hängde ni med?


Jessica Sollander

 
Sin ålder till trots är Jessica en RRR (Riktigt Rutinerad Räv) i den kinesiska världen. Första gången hon bodde i Kina var under 2000-2002, och har sedan dess följt den stora tillväxten, framförallt i Shanghai, på nära håll. Under hela 2000-talet har hon spenderat olika kortare sejourer i landet.