0
Skrivet den 14 september, 2013 av vflnyheter i Nyheter
 
 

Det tredje plenumet – ett historiskt fenomen

Allt sedan den kinesiska politiken ett par år efter Maos död kom att institutionaliseras så har det tredje mötet i ordningen, det så kallade tredje plenumet, för en ny centralkommitté på många sätt förknippats med reformer.

Traditionen kan till stor del tillskrivas reformledaren Deng Xiaoping, som vid den elfte centralkommitténs tredje plenum 1978 styrde in Kina på en väg mot uppöppnande mot omvärlden. Traditionen har också visat sig pragmatisk gångbar då det vid ett första plenum som följer på en partikongress är svårt att hitta konsensus i politiken; ett andra plenum handlar om att reda ut vem som ska sitta på vilken stol i en ny regering som utses när den första nationalkongressen sammanträder på våren.

Det tredje plenumet har därför i samtida kinesisk politik fått rollen som det första mötet där den nya partitoppen kan förväntas leverera besked om sin politik.

Läs om varför det tredje plenumet kan bli historiskt – om man ser till historien, på vflnyheter.se 


vflnyheter