0
Skrivet den 11 maj, 2015 av Erika Staffas i Nyheter
 
 

200,000 kineser dör varje år i trafiken

I onsdags gick WHO ut med att 200,000 kineser dör varje år i den kinesiska trafiken. Detta är en siffra som är fyra gånger så hög som den officiella statistiken som kinesiska nationalbyrån för statistik påvisar, där siffran år 2014 landande på 34,292. Enligt rapporten dör 20,5 per 100,000 människor, vilket inte är en chockerande siffra i förhållande till statistiken för medelinkomstländer, 20,1, men betydligt högre än den för höginkomsttagarländer, 8,7. Av dessa 200,000 beräknas fler än 10,000 vara barn under 15 år, med ett svindlande mörkertal kring de som blir allvarligt skadade.

trafiken

Dödsfall i trafik är den tredje största dödsorsaken i Kina, jämfört med en placering på åttonde plats i utvecklingsländer, och är placerad över cancer, enligt en global undersökning gjord av The Lancet medical journal. Enligt den officiella statistiken minskar antalet dödsfall i trafiken. År 2002 beräknades 9 av 100,000 dö, jämfört med 2010 års statistik på 3 av 100,000. Jämför dessa siffror utfärdat av statistiska centralbyrån, där 5 av 100,000 dör årligen i Sverige.

De höga siffrorna härleds i rapporten framför allt till olyckor mellan överfulla långdistansbussar och enskilda personbilar. Ekonomisk utveckling ses också som en stor aktör, då fler människor får möjlighet att kunna köpa bil. Bara under år 2013 registrerades fler nya bilar i Kina än vad som fanns totalt i hela landet år 1999. Men det handlar inte enbart om bilarna, utan härleds övriga komponenter som t.ex. dålig terräng där utvecklingen av nya vägar framför allt i rurala områden inte hinner med i utvecklingen eller håller bristande kvalitet eller underhåll. Ytterligare en orsak är avsaknaden av körkort. Idag beräknas en av fem kineser ha körkort, men det går att få körkort genom kontakter eller helt enkelt ignorera lagen som säger att förare måste ha körkort.  

År 2003 infördes ett tydligare regelverk gällande vägsäkerhet, vilket uttryckte att förare måste ha säkerhetsbälten, förbud att tala i mobil utan handsfree, hårdare straff för fortkörning etc, och detta har, enligt den kinesiska statistiken, gett resultat. Den kinesiska statistiken talar för att antalet dödsfall i trafiken efter införandet sjunkit med 70 % sedan dess. Men även här ser man brister när det kommer till implementering. I fråga kring huruvida säkerhetsbälten används gav Kina sig själva två på en tiogradig skala, jämfört med Sveriges sju och en fyra när det kommer till fortkörning, jämfört med Sveriges sex (2010).

Läs vidare:
More than 200,000 road deaths a year in China (Chinabox, 2015-05-07)
How the Chinese cross the road (R.B, The Economist, 2014-09-03)
Road accidents kill more people in China than cancers (Pinghui, Z, SCMP, 2014-12-19)
A surprising map of countries that have the most traffic deaths (Kahazan, O, The Washington Post, 2013-01-18)


Erika Staffas

 
Erika är bosatt i Lund där hon i januari 2017 tar ut en dubbelkandidat i kinesiska och pol. kand. Erika har bott i Beijing, Kunming och Qingdao och började läsa kinesiska redan 2007.