3
Skrivet den 4 januari, 2014 av Jessica Sollander i Blogg
 
 

Enbarnspolitiken i Kina

5665274229_dfa846271e_bHärom dagen rapporterade kinesiska myndigheter att de lättar på enbarnspolitiken i Kina och kommer nu tillåta familjer att skaffa två barn under förutsättningen att en av föräldrarna är ensambarn. Tidigare har policyn sagt att båda föräldrarna måste vara ensambarn för att få två  barn.

Men vart kommer denna konstiga enbarnspolitik ifrån? Här kommer historian i korthet.

Fram tills 1960-talet så uppmuntrades kineserna att skaffa så många barn som möjligt. Mao var övertygad att en växande befolkning var viktigt för ett starkt land. Mellan mitten på 50-talet och mitten på 70-talet så hade den kinesiska befolkningen dubblats från 500 miljoner till nästan 1 miljard. Man insåg att utvecklingen var ohållbar och att i den takten så skulle Kina inte kunna försörja hela sin befolkning. 1977 påbörjades diskussioner om att endast tillåta ett barn för att minska folktillväxten och 1979 så slog staten fast att endast ett barn fick födas per familj. Tanken var att detta skulle appliceras på en generation och att man sedan skulle utvärdera läget igen.

I storstäderna har detta implementerats och upprätthållits ordentligt. I vissa regioner är det lite mer flexibelt. Men policyn kom med några undantag:

  • På landsbygden får du föda ytterligare ett barn om din förstfödda är en flicka
  • Du får föda ytterligare ett barn om din förstfödda har en utvecklingsstörning, fysiska handikapp eller mentala sjukdomar.
  • Du får föda ytterligare ett barn om din förstfödda har fötts utomlands.
  • Ditt andra barn får födas först 3-4 år efter din förstfödda. (Beroende på vilken region du bor i)

Det kan låta besynnerligt att få föda ett barn till om det första inte var ”bra nog”. Kom ihåg att den kinesiska familjesituationen grundas i att barnen ska kunna ta hand om föräldrar och mor- och farföräldrar när de blir gamla. Tyvärr har detta lett till en hel del barnamord och påtvingade aborter för att få föda ett barn till. Får familjen tvillingar får tvillingparet behållas. Av den anledningen har medicin för att öka sannolikheten för tvillingar varit mycket populär i Kina. Det är dubbelt så vanligt med tvillingar i Kina som i resten av världen.

Tvillingar är dubbelt så vanligt i Kina som i resten av världen

Om en familj får ytterligare barn utöver sin gräns är det böter som gäller. Ett exempel i nutid är regissören Zhang Yimou som har fått tre barn med sin fru, födda 2001, 2004, 2006. Böterna baseras på familjens inkomst och Zhang kan komma att bli bötfälld så mycket som 7 miljoner kronor för sina barn. Zhang har ännu inte kommenterat detta, men har tidigare förnekat att han skulle ha stridit mot lagen.

Det finns några intressanta diskussioner som har stigit ur denna politik:

– 4-2-1 fenomenet. Plötsligt står ett ensamt barnbarn och ska ta hand om fyra vuxna och försörja dem på äldre dagar. Hur tänkte de här? I vanliga fall skulle det sett motsatt ut, 4 föräldrar får tillslut 8 barnbarn som ska försörja dem.

– Många menar att det är en mänsklig rätt att få bestämma själv hur många barn man vill ha och när man vill ha dem. Ingen stat eller myndighet ska gå in och bestämma detta åt dem.

– Politiker, rika och kända har kommit undan med att få mer än ett barn, något som har gjort flerbarnsfamiljer till en statussymbol i sig. Kineserna har fått kritik för att en så pass radikal politik måste implementeras på alla och inte göra undantag.

– Varför går gränsen istället vid två barn? Många menar att bara för att Kina har lättat på enbarnspolitiken är problemet inte löst. Regulationerna finns fortfarande och en familj får inte planera sin familjesituation som de vill.

 

Vad tycker du själv om detta? Hur skulle Sverige, USA eller andra länder påverkas av liknande enbarnspolitik?

 

 


Jessica Sollander

 
Sin ålder till trots är Jessica en RRR (Riktigt Rutinerad Räv) i den kinesiska världen. Första gången hon bodde i Kina var under 2000-2002, och har sedan dess följt den stora tillväxten, framförallt i Shanghai, på nära håll. Under hela 2000-talet har hon spenderat olika kortare sejourer i landet.