0
Skrivet den 15 april, 2015 av Erika Staffas i Blogg
 
 

”He For She” (他为她) lanseras i Kina


I söndags gick CCTV ut med att FN-kampanjen He for she lanserats i Peking (他为她). Kampanjen He for She grundades i september 2014, och blev viralt i samband med ett uppmärksammat tal av Emma Watson på kick off-eventet. Kampanjen går ut på att uppmuntra män att ta avstånd från alla de ojämlikheter som kvinnor utsätts för världen över. Lanseringen av kampanjen i Peking markerar 20 års dagen på undertecknandet av The Beijing Declaration som framtogs under World Conference on Women i Peking 1995.

Pekingdeklarationen är ett policydokument för jämställdhet mellan könen och adresserar bland annat våld mot kvinnor, kvinnor och fattigdom och kvinnliga mänskliga rättigheter. Deklarationen anses idag fortfarande vara den ledande överenskommelsen världen över, och signerades då av 189 länder. Carolyn Hannan, tidigare chef för the Division for the Advancement of Women på FNs huvudkontor, menar i en föreläsning vid Lunds Universitet i förra månaden, att anledningen till att man idag ännu inte kommit fram till ett nytt världsomspännande policydokument, är en trend av allt högre och fler konservativa röster som får länder som tidigare har skrivit under på dokumentet att backa från överenskommelsen.

I Kina går utvecklingen framåt, menar Julie Broussard, Program Manager på FNs federation för kvinnor i Kina. Sedan 1949 har kvinnans status höjts, utbildnings-, och jobbmässigt men även socialt. Broussard påtalar dock att Kina har en lång väg kvar, 2010 fanns det 34 miljoner fler pojkar än tjejer vilket tyder på en favorisering av söner i spåret efter Kinas ettbarnspolitik. Broussard höjer även problematik kring arbetsdiskriminering och våld i hemmet, som områden med förbättringspotential.

I samband med lanseringen av He for She, introducerades även ”Impact Ten by Ten by Ten”. Initiativet tar sikte på att engagera de med högst kapacitet att influera andra makthavare t.ex. myndigheter, företag och universitet, för att de i sin tur skall kunna fortsätta hjälpa till att sprida kampanjens budskap.

Att Peking i helgen tog ställning för feminismen kan anses vara förvånande av många, inte minst efter förra fredagens besked om att de fem fängslade kinesiska feministerna, Wei Tingting, Wu Rongrong, Li Tingting, Wang Man och Zheng Churan, som arresterades 6:e och 7:e mars för att de planerade ett event på kvinnodagen den 8:e mars för att uppmärksamma jämställdhet, nu kan dömas upp till 5 års fängelse på grund av ”assembling a crowd to disturb public order.”

CCTV avslutar rapporteringen med att rapportera om att lanseringen väckt mycket uppmärksamhet och fått mycket stöd på kinesiska sociala medier, där många bidragit med egna historier om ojämställdhet i Kina.


Erika Staffas

 
Erika är bosatt i Lund där hon i januari 2017 tar ut en dubbelkandidat i kinesiska och pol. kand. Erika har bott i Beijing, Kunming och Qingdao och började läsa kinesiska redan 2007.