0
Skrivet den 14 april, 2015 av Erika Staffas i Nyheter
 
 

Kurser om KINA inför höstterminen 2015

Som vanligt den här tiden på året vill vi såklart uppmärksamma att idag den 14:e april är näst sista dagen att ansöka till kurser inför höstterminen 2015. Ansökan som sker via Antagning.se stänger sina dörrar kl 24.00 och antagningsbeskedet kommer den 9:e juli. Vi har listat några av de hetaste utbildningarna om Kina som du absolut bör ta dig ett kik på om du är intresserad av att lära dig mer om Kina. För mer information samt fulltalig lista på kurser hänvisar vi till antagning.se.

höstterminen 2015

Göteborg

Handelshögskolans ekonomprogram, kinesisk inriktning, 300 hp, dagtid
Skolan har ett nära samarbete med näringslivet och inom de olika kurserna möter du gästföreläsare från såväl privat som offentlig sektor. Utbildningen gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och vanliga ingångsjobb för våra studenter är affärsutvecklare, aktiemäklare, analytiker, controller, ekonom, managementkonsult, marknadsansvarig, projektledare, revisorsassistent, säljare och trainee.

Kinesiska, grundkurs, 30 hp, dagtid
Kursens syfte är att ge elementära insikter i den moderna standardkinesiskans grammatiska och fonologiska struktur, kännedom om ca 500 skrivtecken och ett godtagbart uttal. Den ger också förutsättningar att läsa enklare övningstexter samt viss förmåga att tala kinesiska.”

Samhälle, politik och ekonomi i moderna Kina, 7,5 hp, kvällstid
Denna kurs riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskap om och förståelse för hur det moderna Kina har växt fram. Vi inleder med att belysa hur och varför olika bilder av Kina i Väst och i Sverige etablerats och förändrats under olika tidsperioder med referenser till diskussioner om orientalism och occidentalism.”

Stockholm

Kinas historia och samhälle, 7,5 hp, dagtid
Kursen ger en översikt över den kinesiska kulturen och dess naturliga förutsättningar respektive samhälleliga uttryck. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om geografi, historia, politik, näringsliv, samhälle och kultur i det samtida Kina.”

Kinas äldre historia, 7,5 hp, dagtid
Kursen ger grundläggande kunskaper om Kinas äldre historia och kulturella utveckling, från Shangdynastin fram till kejsardömets fall. Grundläggande historiografiska metoder och traditioner studeras, liksom de viktigaste källorna.

Kinesiska för nybörjare I, 15 hp, dagtid alt kvällstid
Kursen omfattar en halv termins studier i rikskinesiska (putonghua) för nybörjare med följande delkurser: 1. Fonetik, grammatik och text I, 7.5 hp Den allmänna grammatikens och fonetikens grundbegrepp och terminologi. Elementär kinesisk grammatik och fonetik.”

Introduktionskurs i scenkonst och populärkultur i Asien, 7,5 hp, dagtid
Kursen ger grundläggande kännedom om några genrer inom scenkonst och populärkultur med nedslag i Öst- och Sydasien. Undervisningen förmedlar kännedom och förståelse för traditionella och nutida scenkonstformer liksom populära teater- och dansformer, historieberättande och välkända folkliga festivaler. En överblick ges av nutida populärkultur. Fokus ligger dels på estetiska aspekter och dels på kontextuella sammanhang (samhälle, ekonomi, religion, filosofi, etc).

Uppsala

Kinas historia och kultur, 7,5 hp, kvällstid
Kursen ger en introduktion till Kinas historia, kultur, språk och samhälle. Denna kurs omfattar en översiktlig genomgång av Kinas geografi, historia, filosofi, religion, litteratur, konst och musik. Kursen ger också en introduktion till det kinesiska språkets särdrag vad gäller skriftsystem, ljudstruktur, ordbildning och satslära, samt ger insikter om språkförhållanden och etnisk mångfald i Kina.”

Kinesisk litteraturhistoria, 7,5 hp, kvällstid
Denna kurs innefattar en översiktlig genomgång av den kinesiska litteraturens utveckling sedan äldsta tid och framåt, de konventionella genrerna, de kända författarna och deras verk, samt synen på litteraturen och dess betydelse i samhället genom tiderna.”

Dalarna

Kinesisk modern litteratur I, 7,5 hp, dagtid (DISTANS)
Kursen erbjuder en introduktion till den kinesiska 1900-talslitteraturen genom utvalda representativa, och litterära verk. Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskap om kinesisk litteratur och det kinesiska språket, så som det används i litterära texter.”

Kinesiska I: Vägen till Kina, 30 hp, dagtid (Distans)
Det här kurspaketet förbereder för en utbytestermin vid ett av våra partneruniversitet i Kina. Du som har klarat de tre kurserna i kurpaketet kvalificerar dig automatiskt till delta i Högskolan Dalarnas utbytesprogram med kinesiska universitet under en termin (HT15).

Luleå

Kinesisk affärskultur, 7,5 hp, kvällstid
Kursen i affärskultur vänder sig till dig som är intresserad av att göra affärer med kinesiska företag. Innehållet i kursen fokuserar på affärsmiljö, affärskultur och etikett.

Linköping

Asienkunskap – inriktning Kina60 hp, dagtid
Asienkunskap är ett ettårigt, förberedande kurspaket för dig som vill läsa Kinainriktning på Industriell ekonomi, internationell eller Teknisk fysik och elektroteknik, internationell. Räkna med en intressant men krävande utbildning. En månad här motsvarar ungefär tre års språkstudier på gymnasiet.

Karlstad

Glimtar av traditionell kinesisk kultur4 hp, kvällstid
I kursen Glimtar av traditionell kinesisk kultur får du en översiktlig kännedom om huvuddragen i traditionell kinesisk kultur. Moment som behandlas under kursen är: visdom och mytologi, kreativitet och utbyte med omvärlden, konst och estetik samt folktraditioner.”

Introduktion till kinesiska I, 7,5 hp, kvällstid
I kursen Introduktion till kinesiska I får du lära lära dig läsa och skriva ett antal kinesiska tecken. De får också stifta bekantskap med grundläggande grammatik och med Pinyin-systemet, som gör det möjligt att skriva kinesiska med vårt vanliga alfabet, något som man ofta ser i västerländska tidningar. Du får också lära sig att använda ett kinesiskt-engelskt Pinyn-lexikon.”

Har du läst någon av kurserna vi har listat? Eller vill du rekommendera någon annan kurs du läst eller hört om? Lämna en kommentar nedan!


Erika Staffas

 
Erika är bosatt i Lund där hon i januari 2017 tar ut en dubbelkandidat i kinesiska och pol. kand. Erika har bott i Beijing, Kunming och Qingdao och började läsa kinesiska redan 2007.