0
Skrivet den 10 oktober, 2014 av Klara Magnusson i Nyheter
 
 

Kina som världens största ekonomi

Kinas tillväxt har under de senaste 30 åren legat på ungefär 10 procent. En imponerande siffra, som nu gjort att Kina har blivit världens största ekonomi, mätt i köpkraftsjusterad BPN, enligt SvD. Köpkraftsjusterad BNP innebär att man vid räkningen eliminerar man prisvariationen mellan olika länder. SVD spår nu att Kina kommer fortsätta växa och dra ifrån USA med ca 5 procent per år fram till år 2020.

Sedan ca 140 år tillbaka har USA varit världens största ekonomi, men nu har ett skifte skett och Kina har alltså återtagit platsen som världsetta, en plats som de senast dominerade på 1500-talet, då Kina var den största ekonomin under nästan 300 år. Omvärlden har tidigare förutspått att Kina faktiskt skulle överta tronen igen, men det är alltså ingen som kunnat förutse att det skulle ske så tidigt som i år.

världens största ekonomi

SVD fortsätter i artikeln med att skriva om att Kina och andra utvecklingsekonomier länge har drivit på att röstvikterna inom Internationella Valutafonden (IMF) skall förändras då de menar att maktbalansen nu ändras. Det här skulle innebära att Kina får mer inflytande och makt över den internationella marknaden – och mycket skulle kunna hända!

Splittrade åsikter dominerar debatten kring Kinas eventuella framtida ökade inflytande över IMF.  SVD menar att Kina inte vill vara världens största ekonomi, bland annat för att det medför ett större ansvar genom internationella åtaganden, där Kina i så fall behöver bidra med bistånd till Förenta Nationens budget. Man är också rädda för att omvärlden skulle kunna komma att ställa större krav och förväntningar på t.ex. Kinas ansvar i frågor som välfärd, de klyftor som vi ser i landet idag och miljö – Kina är ju trots allt världens största energiförbrukare. Det kommer verkligen bli en utmaning för Kina och spännande för omvärlden att följa!


Klara Magnusson

 
Klaras första kontakt med Kina var redan på tidigt 00-tal då hon åkte till stora landet i öst för att turista och shoppa med sin mor. Det var då som Klaras fascination för Kina började och har bara blivit större och större ju mer hon har fått lära känna landet. Under 2010/2011 bestämde sig Klara för att studerade i Beijing som en del av sin masterexamen men har även turistat runt i landet ett flertal gånger sedan sitt första besök. Klara är vår träningsälskade Göteborska som har en förkärlek för Kinas mat och kulturhistoria. Hon kommer även avslöja kinesiska egenheter, underligheten och en och annan hemlighet.