1
Skrivet den 4 mars, 2014 av Louise Granath i Nyheter
 
 

Kina ställer sig, en aning motvilligt, bakom Rysslands agerande i Ukraina

motkinaMånga är vi nog som undrat om, när och hur ett ställningstagande i Ukrainakrisen skulle komma från Peking och givetvis också vad budskapet skulle bli. Ett något luddigt ställningstagande har kommit, en aning motvilligt kan man anta, ställer Kina sig nu bakom det ryska agerandet i krisen.

Detta är inte helt oväntat då Kina och Ryssland så sent som i höstas tydligt positionerade sig och tillsammans blockerade FN:s säkerhetsråd att agera mot regimen i Syrien. Att Kina, om de måste välja, ofta ställer sig bakom Ryssland i säkerhetspolitiska frågor är inget nytt i sig. Sedan 2005 har Kina alltid använt sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd tillsammans med Ryssland i frågor rörande Burma, Zimbabwe och just Syrien.

SRs korrespondent i Peking, David Carlqvist, menar att Kinas tillsynes ambivalenta inställning till Ukrainakrisen grundar sig i den princip om icke-intervention som länge präglat den kinesiska utrikespolitiken, vilket borde tala för att Kina motsätter sig Rysslands inblandning i Ukrainas inre angelägenheter. Å andra sidan är banden mellan Pekings och Moskvas ledarskap relativt starka, och i viss mån anas en beundran för Putin och hans mod att öppet utmana västvärlden med USA i spetsen. 

Lyssna på hela inslaget med David Carlqvist.


Louise Granath

 
Louise bodde sin första vända i Shanghai våren 2011 då hon, som alla andra studenter på Handels i Göteborgs ekonomprogram med kinesisk inriktning, åkte till Kina för språkstudier. Hon förälskade sig genast i staden och beslutade sig tidigt för att så snart nästa tillfälle skulle ges åka tillbaka för att fortsätta språkstudierna. Efter en godkänd kandidatuppsats i nationalekonomi om kinesiska direktinvesteringar i den zambiska gruvsektorn 2012 bar det återigen av till Shanghai och Fudan University. Hon har nu bott och pluggat i Shanghai sedan februari 2013 där hon även sitter i Swedish Young Professionals styrelse. Louise skriver om livet i Shanghai och allt annat mellan himmel och jord som faller henne in att tipsa oss om.