1
Skrivet den 12 februari, 2015 av Louise Granath i Blogg
 
 

Kinas förorenade vatten

kinas förorenade vatten På MotKina.se har vi flera gånger tidigare skrivit om den på många ställen mycket dåliga kinesiska luftkvaliteten och luftföroreningarna. Lika mycket som den kinesiska luftkvaliteten fått lida när landets högsta prioritering varit ekonomisk tillväxt har också de kinesiska vattendragen påverkats negativt. Mer än hälften av de kinesiska vattendragen är idag mer eller mindre förorenade och grundvattenreservoarerna sinar vilket slår ut jordbruk och matproduktion.

År 2010 publicerade Greenpeace rapporten Swimming in Chemicals, i vilken man analyserade fiskprover från fyra städer utmed Yangtse floden; Chongqing, Wuhan, Nanjing och industristaden Ma’anshan. Yangtse floden är kinas längsta flod och mycket ekonomiskt viktig då den ekonomiska aktiviteten i dess delta i hög grad bidrar till den kinesiska BNPn. Studien visade på höga halter av bland annat tungmetaller, alkylfenoler och perflourerande ämnen i den analyserade fisken.

Karta från Google på ”Cancer Villages China” senast uppdaterad 2010.

Precis som när det gäller luften så är det den tunga industrin som drivit på vattenföroreningarna. I exempelvis Europa är vi mycket duktiga på att återanvända vatten inom industrin, något som görs i mycket lite utsträckning i Kina. Cirka 300 miljoner människor i Kina har enbart tillgång till förorenat vatten vilket ligger bakom uppkomsten av så kallade cancerbyar. De kinesiska myndigheterna erkänner förekomnsten av cancerbyar men vill nog inte gärna kännas vid det stora antalet. 2010 publicerade journalisten Deng Fei en karta med över 100 samhällen i 27 provinser där antalet cancerfall var ovanligt högt, samtidigt menar Greenpeace att det ska finnas runt 450 cancerbyar i landet.

Ett annat problem i Kina är också de sinande grundvattenreserverna. Kina som redan från början har relativt liten tillgång till vatten per invånare, en fjärdedel av världsgenomsnittet, använder årligen mer vatten än det naturliga tillskottet. I vissa områden i Kina sjunker grundvattennivåerna med så mycket som två till tre meter årligen. Allra värst är situationen i norra Kina samt i de kinesiska storstadsområdena.

För vidare läsning om konsekvenserna av de förorenade vattendragen och sinande grundvattenreserverna:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kina-erkanner-cancerbyar/
http://www.folkbildning.net/kina/kina-natur-vattnet
http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/Swimming-in-Chemicals1/


Louise Granath

 
Louise bodde sin första vända i Shanghai våren 2011 då hon, som alla andra studenter på Handels i Göteborgs ekonomprogram med kinesisk inriktning, åkte till Kina för språkstudier. Hon förälskade sig genast i staden och beslutade sig tidigt för att så snart nästa tillfälle skulle ges åka tillbaka för att fortsätta språkstudierna. Efter en godkänd kandidatuppsats i nationalekonomi om kinesiska direktinvesteringar i den zambiska gruvsektorn 2012 bar det återigen av till Shanghai och Fudan University. Hon har nu bott och pluggat i Shanghai sedan februari 2013 där hon även sitter i Swedish Young Professionals styrelse. Louise skriver om livet i Shanghai och allt annat mellan himmel och jord som faller henne in att tipsa oss om.