0
Skrivet den 3 december, 2014 av Michael Larsen i Blogg
 
 

Kommunistisk revolusjonær opera

Snakker man om Kina og scenekunst, vil nok de fleste tenke på den verdensberømte Peking operaen som er en av Kinas absolutt største gjenlevende kulturskatter, og som lockar till seg publik i enormt antall hvert eneste år. Peking operaen er faktisk bare en av mange ulike former for opera i Kina, for som de ulike regionene i Kina har sitt eget kjøkken, har de også sin egen form for tradisjonell opera. Går vi tilbake i tid til tidsrommet 1966-1976, då kulturrevolsujonen rasade i Kina, kan vi likevel finne en rødfarget og litt annereledes opera, nemlig den såkalte kommunistisk revolusjonære operaen.

Kommunistisk revolusjonær opera

Illustrasjon av den kommunistisk revolusjonære operaen

For den som kjenner til kinesisk historie, er den såkalte kulturrevolusjonen, som fant sted i tidsrommet 1966-1976, et mørkt og trist kapittel, og det var nettopp under denne perioden at den kommunistisk revolusjonære operaen oppstod. Enkelt fortalt var kulturrevolusjonen igangsatt av formann Mao for å rydde Kina for tradisjonelle kinesiske tanker og ideer, kapitalister, borgerlige og andre kontrarevolusjonære, og for å styrke den maoistiske ideologien inom det kommunistiske partiet. Peking opera og annen scenekunst som stammet fra keisertiden ble stemplet som representant for ”borgerlige og feudalistiske ideer”, og naturlig nok gjort totalt forbudt i hele Kina. Som en erstatning for den forbudte scenekunsten, og for å ha et effektivt maskineri for å spre kommunistisk propaganda ut til folket, skapte derfor formann Mao’s fru, Jiang Qing, den kommunistisk revolusjonære operaen, verdens rødeste opera.

Kommunistisk revolusjonær opera

”Og så holder vi hverandre i hendene for det kommunistiske Kina”

Jiang Qing var med på å skape hele 8 ulike forestillinger som for eksempel ”Legenden om den røde lanterne” og ”Taking tiger mountain back by strategy”, og i motsetning til den gamle operaen som handlet om keisere, prinser, prinsesser, generaler og unge skjønnheter, var den nye operaen fylt opp med revulsjonær musikk, kommunistiske symboler og tematikk som glorifiserte Mao, sosialismen og Kinas kamp mot kapitalismen og utenlandske fiender. Kamper det kommunistiske Kina naturlig nok seiret. De 8 forestillingene var blant de få formene for underholdning i Midtens Rike i hele 10 år, og den kinesiske vitsen ”800 millioner mennesker så 8 forestillinger” er derfor nokså selvforklarende. Forestillingen ”Red Detachment of Women” ble også fremført for president Nixon under hans historiske besøk i Kina i 1972. Om han lot seg overbevise av sosialismen og den kommunistiske propagandaen er likevel heller tvilsomt.

http://youtu.be/YtFWMUpuSZI
Taking Tiger Mountain by Strategy från 1946

The Red Detachment of Women från 1971

The Legend of Red Lantern från 1976


Michael Larsen

 
Michael er 21 år gammel, og kommer fra en liten bygd utenfor Oslo som heter Fetsund. De siste to årene har han vært både elev og ansatt på en folkehøyskole på vestlandet, og her tok han del i kurset "Kina - Midtens Rike". Der ble han introdusert for kinesisk språk, kultur og historie, og han fikk også bli med på en seks uker lang studiereise i Kina. I september reiser han til Shanghai for å studere kinesisk ved Fudan Universitetet og for å bli enda bedre kjent med Kina!