1
Skrivet den 13 oktober, 2014 av Erika Staffas i Nyheter
 
 

Vårens kurser om Kina att hålla ögonen på!

Antagning.se har slagit upp sina dörrar för vårterminens ansökningsprocess. Vi har naturligtvis varit framme och letat upp godbitarna till er som är sugna på att lära er mer om Kina!

Great Study Life

Innan vi listar vårterminens spännande kurser vill vi passa på att tillkännage vårt nya samarbete med GREAT STUDY LIFE

 Innan vi listar vårterminens spännande kurser vill vi passa på att tillkännage vårt nya samarbete med GREAT STUDY LIFE, en organisation som hjälper dig som vill studera kinesiska av CSN godkända skolor i Shanghai eller Ningbo. Det fiffiga med att studera kinesiska vid just den här skolan är att de även erbjuder skräddarsydda praktikplatser, där du kan få hela 6 månader i Kina på ett internationellt företag samtidigt som du läser och lär dig mer om den kinesiska marknaden och det kinesiska språket. Det blir alltså en kombination av studier och praktik, rakt in på marknaden.

Ansökan sker genom GREAT STUDY LIFES hemsida. Läs mer HÄR! Besök deras FACEBOOK-sida för de senaste nyheterna! Nämn att ni är MotKina.ses läsare i er kontakt med dem!

Distans
Kinesiska – nybörjarkurs, 15 hp, 50 % (Lunds Universitet)
”Kursen bygger på en genomgång av rikskinesiskans fonetik, fonologi, grundläggande grammatik och skriftsystem genom läsning av elementära lärobokstexter. Den studerande övar sig i hörförståelse, skriftlig och muntlig framställning inom ramen för inlärt glos- och konstruktionsförråd.”

Kinesiska I, 30 hp, 100 %, dag (Högskolan Dalarna)
”Kurspaketet är framtaget för de som inte har några förkunskaper i kinesiska. Studenterna fokuserar både på det muntliga samt det skriftliga, tränar på uttal och muntlig språkfärdighet, lär sig hur man skriver kinesiska tecken, skaffar sig ett grundläggande ordförråd och grammatikkunskap genom övningar och individuell handledning i kursen.

Kinesiska I: Vägen till Kina, 30 hp, 100 % flexibelt (Högskolan Dalarna)
Det här kurspaketet förbereder för en utbytestermin vid ett av våra partneruniversitet i Kina. Du som har klarat de tre kurserna i kurpaketet kvalificerar dig automatiskt till delta i Högskolan Dalarnas utbytesprogram med kinesiska universitet under en termin (HT15). Kurspaketet är framtaget för de som inte har några förkunskaper i kinesiska.

Göteborg
Kultur, politik och säkerhet i dagens Kina, 7.5 hp,  kvällstid
”Denna kurs riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskap om och förståelse för kinesisk in- och utrikespolitik ur ett kinesiskt säkerhetspolitiskt perspektiv. Varför är t ex Kinas relation med Japan problematisk och hur ser relationen ut mellan Kina och USA och Ryssland? Vi studerar även inrikespolitiska säkerhetsfrågor kring bl a miljöproblematik, religions- och minoritetspolitik och sociala förhållanden. Vilka konsekvenser får vattenbristen i landet? Har Kina religiösa etniska terrorister? Varför förekommer det över 100 000 olika protestaktioner varje år i landet?”

Stockholm
Kinas moderna historia, 10 hp, kvällstid
”Kursens mål att ge en bild av hur det moderna Kina utvecklats under 1900-talet och hur man etablerat sig som stormakt i närområdet Sydostasien och i övriga världen. Vilka drivkrafter har varit mest framträdande i denna process? Ett viktigt kursmål är också att ge en bild av hur samhällsutvecklingen i Kina såväl före som efter 1949 diskuterats och analyserats av olika uttolkare i västvärlden och i Sverige.”

Introduktion till kinesisk litteratur, 7,5 hp,  dagtid
”Denna delkurs syftar till att ge en övergripande historisk introduktion i kinesisk litteratur från sent 1800-tal till nutid. Delkursen introducerar de viktigaste kinesiska litteraturinstitutionerna, relationen mellan litteratur och politik samt även individuella författare och deras mest betydande verk. I delkursen ingår också föreläsningar om aktuell forskning och debatt rörande Kinas kultur och samhällsliv.”

Lund
Öst- och sydöstasienkunskap; Kinas historia, 15 hp, kvällstid
”Kursen behandlar den kinesiska historien från den äldsta tiden fram till 1980-talets början. Den är indelad i två delkurser, Kinas äldre historia och Kinas moderna historia. Här får du en översikt över Kinas långa och spännande historia ur politiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter. Du får också möjlighet att göra tematiska djupdykningar genom självständiga arbeten i samråd med läraren.”

Uppsala
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur, 7,5 hp, kvällstid
Föreläsningarna behandlar Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949, med särskild tonvikt på de senaste decenniernas stora samhällsförändringar. Kursen innefattar en översiktlig genomgång av större inrikespolitiska skeenden, ideologiska debatter, demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, moderniseringsprocessen och dess effekter, regionala skillnader, förändringar i människors livsstilar och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk med mer. Kursen ger också inblick i samtida populärkultur, såsom litteratur, och musik, samt medier, såsom film, TV och internet.

Karlstad
Kinesiska – lyssna och tala,7,5 hp, kvällstid
”I kursen Kinesiska  Lyssna och tala I får du lära dig förstå och formulera enklare kinesiska fraser. Kursen behandlar grundläggande fonologiska aspekter och satsmönster för Mandarin (Potonghua). Autentiska vardagsdialoger om en rad ämnen, t.ex. att beställa mat, fråga efter vägen, prata om vädret, berätta om sin familj etc. används för att träna nya ord och grammatikregler.”

Introduktion till kinesiska, 7,5 hp antingen på 25 % kvällstid eller 50 % dagtid
”I kursen Introduktion till kinesiska I får du lära lära dig läsa och skriva ett antal kinesiska tecken. De får också stifta bekantskap med grundläggande grammatik och med Pinyin-systemet, som gör det möjligt att skriva kinesiska med vårt vanliga alfabet, något som man ofta ser i västerländska tidningar. Du får också lära sig att använda ett kinesiskt-engelskt Pinyn-lexikon.”

Har vi missat någonting som måste upp på listan? Eller har du rent av läst någon av kurserna tidigare? Släng iväg en kommentar och berätta om vad du tycker! För mer info om att studera i Kina se #Motkinas guide.


Erika Staffas

 
Erika är bosatt i Lund där hon i januari 2017 tar ut en dubbelkandidat i kinesiska och pol. kand. Erika har bott i Beijing, Kunming och Qingdao och började läsa kinesiska redan 2007.