1
Skrivet den 27 februari, 2014 av Jessica Sollander i Nyheter
 
 

Läkare måste avstå mutor

Beijing inför regler mot läkare som tar emot mutor från patienter. Från och med 1 maj 2014 kommer alla läkare i Beijing behöva skriftligen lova att inte motta mutor från patienter överhuvudtaget. .

Detta kommer även gälla patienter som nu kommer behöva skriva på avtal att inte lämna pengar eller gåvor till läkare som kan uppfattas som muta. Anledningen till att detta införs är dels för att motverka mut-kulturen som finns i Kina i stort och dels för att förenkla och renodla läkar-patientrelationer. I samband med detta införs omfattande whistleblowersystem för att identifiera så väl läkare som patienter som strider mot bestämmelserna.

Detta är något av en kulturförändring inom kinesisk sjukvård. Dels är det inte ovanligt att lämna gåvor eller pengar som uppskattning i Kina, dels är det inte ovanligt att behöva presentera fina gåvor eller gester för att få den bästa läkaren. Patienten vill visa sin uppskattning till läkaren som ska genomföra en omfattande operation eller långa behandlingar. Det handlar i stor utsträckning inte om att gåvorna uppfattas som mutor, utan är enbart en uppskattningsgest. Oavsett anser vi att det är viktigt att Beijing tar möjligheten att vissa patienter ges fördel på stort allvar.


Jessica Sollander

 
Sin ålder till trots är Jessica en RRR (Riktigt Rutinerad Räv) i den kinesiska världen. Första gången hon bodde i Kina var under 2000-2002, och har sedan dess följt den stora tillväxten, framförallt i Shanghai, på nära håll. Under hela 2000-talet har hon spenderat olika kortare sejourer i landet.