0
Skrivet den 6 januari, 2015 av Erika Staffas i Nyheter
 
 

Vinst för LGBT-rörelsen i Kina

LGBTEn av de mest uppmärksammade nyheterna under tiden Motkina var på jullov, gällde en Pekingbaserad klinik som förlorade i ett mål mot en man som behandlats för sin homosexualitet genom elektriska stötar och hypnos. Kliniken dömdes till att betala 3,500 yuan i ersättning för att det inte fanns något behov av att använda elektriska stötar, då homosexualitet inte var någonting som behövde botas.

År 1997 avkriminaliserades homosexualitet och år 2001 togs klassificeringen om homosexualitet som en mental sjukdom bort, men än idag ses homosexualitet fortfarande som en tabu i många delar av Kina. Idag beräknas det finnas ca 50 miljoner LGBT-människor och 35 miljoner homosexuella, men samkönade partnerskap är ännu officiellt inte erkända och inga lagar finns gällande diskriminering av sexuella minoriteter. Samkönade par ges inte heller möjlighet att adoptera barn. Däremot har sedan juni 2013, en utländsk partner i en samkönad relation där den andre partnern är registrerad i Peking, möjlighet att få rätt att bosätta sig i Peking i egenskap av partner.

Homosexualitet är inget nytt fenomen i Kina. Enligt en granskning gjord av sociologen Pan Guandan finns det spår genomgående i den kinesiska historien, och i dess litteratur och folksagor. Den äldsta bevarade idag återfinns i vår- och höstannalerna där man talar om ”the hug from behind”. Pan Guangdan hävdar till och med att homosexualitet var vanligt under Shang- och Zhou-dynastin då det gått att klarlägga att Minister Yi Yin av Shang gjorde pederasti straffbart. I dokument från Zhou fann han även ordspråket ”good looking males can distract emperors from the wisdom of old intellects”, vilket enligt Pan skulle stödja hans teori.

I september 2014 uppmärksammades ett annat fallden brittiska generalkonsuln i Shanghai ingick partnerskap med sin nuvarande amerikansk-kinesiska partner på den brittiska ambassaden i Peking. Det brittiska utrikesdepartementet gick i juni ut med att de skulle börja tillåta utländska ambassader att utföra samkönade ceremonier för britter och deras partners om dennes medborgarland också tillät samkönade ceremonier, så länge att landet där ceremonin skulle ingås inte misstyckte.

LGBTPartnerskapet uppmärksammades vida på Weibo, och ledde till att en intensiv debatt drog igång gällande huruvida Kina skulle ställa sig till samkönade äktenskap. Dagen efter frågade Weibo hur internetanvändarna ställde sig till frågan, och av de som deltog röstade 89,000 människor för och 8,000 emot samkönade äktenskap.

Det lokala styret i Hong Kong meddelande kort efter det brittiska utrikesdepartementets meddelande att de inte skulle tillåta samkönade ceremonier inom Hong Kongs gränser. Enligt SCMP skall det brittiska konsulatet sänt en förfrågan till Hong Kong gällande ärendet, och då fått till svars att Protokolldepartementet inte kunde besvara frågan och att immigrationsdepartementet och säkerhetsbyrån inte ansåg att det var ett ärende som gick under dem. 

Det spanska konsulatet i Hong Kong skall enligt SCMP däremot ha möjlighet att hålla samkönade ceremonier, så länge det lagstiftningen i det land personerna kommer ifrån godkänner samkönade äktenskap.

Idag i Kina finns flera organisationer som jobbar för samkönade pars rättigheter. Vi ser t.ex. initiativ som Beijing Queer Film Festival och ShanghaiPRIDE som i juni hålls för sjunde året i år.

Läs mer:
Elderly Chinese Gay Couple Have Wedding Ceremony (Tungol. JR, Huffington post, 2013-03-02)
The Costs And Benefits Of Coming Out Of The Closet In China  (Kuai, A, Worldcrunch, 2011-07-12)
Will China Legalize Gay Marriage Before the United States? (Stokols, A, Policy.Mic, 2013-04-22)
Public letter calls for gay marriage legislation (China Daily, 2013-02-27)
My child is … gay (Yingying, S, China Daily, 2013-01-06)
Homosexuality In China (Harris, D, China Lawblog, 2013-07-05) 


Erika Staffas

 
Erika är bosatt i Lund där hon i januari 2017 tar ut en dubbelkandidat i kinesiska och pol. kand. Erika har bott i Beijing, Kunming och Qingdao och började läsa kinesiska redan 2007.