0
Skrivet den 10 mars, 2016 av Jakob Davidsson i Blogg
 
 

Lianghui 2016 – Det årliga sammanträdet som spår Kinas framtid

Det politiska spelet som pågår i USA inför presidentvalet skapar dramatik och ovisshet. Vem är det som kommer anta rollen som president och leda jänkarna i framtiden? Nyhetssändningar, reportage och Facebookstatusar i mängder påminner oss om vilken kandidat som vann vilken delstat under de pågående primärvalen, vilka kandidater som fortfarande är att räkna med och vad som kommer att hända i nästa delstat.

Något som vi sett mindre av bland medierna här i Sverige är det politiska spel som pågår österut. Det jag tänker på är kongressen i Folkets Stora Sal i Beijing, känt som Lianghui, som pågår nu mellan den 3 och 13 mars. Det som sker under denna period är att de två politiska organen Nationella folkkongressen och Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens sammanträder (Lianghui betyder ordagrant ”Två möten”). Det är enkelt sagt ett tillfälle då de som styr landet presenterar vilka planer de har för Kina i framtiden och som visar vilka politiska, sociala och ekonomiska trender som är aktuella.

Folkets stora sal

”Folkets Stora Sal vid Himmelska Fridens torg i Beijing. Foto: Jakob Davidsson”

Hur fungerar detta? Låt oss börja med att undersöka vilka de två deltagande parterna är:

Nationella folkkongressen (NPC)

NPC är det högsta lagstiftande organet i Kina, som en form av parlament med ungefär 3000 platser, som alla innehas av det kommunistiska partiet eller partier som stöder det. Medlemmarna i NPC väljs ut från provinsiella kongresser på olika håll i landet och de innehar då positionen under fem års tid.

Läs mer här: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/

Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens (CPPCC)

CPPCC är å andra sidan en konsultativ och icke-statlig organisation med representanter från olika delar av kinesiska samhället. Medlemmarna är främst från det kommunistiska partiet, men det finns även självständiga medlemmar. Organisationens uppdrag beskrivs primärt som konsultation, tillsyn och administration över statliga angelägenheter.

Läs mer här: http://www.cppcc.gov.cn/zxww/zxyw/home/index.shtml

Femårsplaner

Ännu en sak som kan vara bra att känna till är att det kinesiska kommunistpartiet använder sig av femårsplaner, ett dokument med en rad mål som utgör en karta över hur nationen ska utvecklas under de kommande fem åren. Den trettonde femårsplanen som nu gäller tog sin början 2016 och gäller fram till 2020.

Läs mer om vad den trettonde femårsplanen innehåller här: http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-11/04/c_134783513.htm

Vad har då diskuterats de dagar som Lianghui 2016 pågått än så länge? Vilka sociala, ekonomiska och politiska trender är det som är aktuella?

  • Ett av de viktigaste ämnena under mötet är den osäkra situationen som uppstått kring hur väl den kinesiska ekonomin fungerar. Den 5 mars presenterade premiärminister Li Keqiang för Nationella Folkkongressen att Kina ska ha som mål att uppnå en tillväxttakt på 6,5 % till 7 % under 2016 och en genomsnittlig tillväxttakt på 6,5 % fram till 2020.  Han medgav att detta skulle bli svårt då en omställning krävs i ekonomin, vilket kommer leda till att stora förlusttyngda statliga företag säger upp sina anställda och att samma sak kan drabba tillverkningsindustrin för att minska den överkapacitet som produceras för tillfället. Detta innebär en risk då arbetslösheten kan komma att öka och därigenom orsaka sociala problem. Omställningen kommer även att påverka omvärlden i hög grad då Kinas tillväxt har varit en motor för världens tillväxt under många år, något som får många aktörer runt om i världen att bli oroliga över framtiden.

 

Pudong

Shanghai, Pudong district. Viktigt ekonomiskt centrum i Kina. Foto: Jakob Davidsson

 

  • Trots en minskad tillväxttakt så kommer miljö och hållbarhet vara en fortsatt prioriterad fråga för Beijing. Somliga inom partietablissemanget är optimistiska medan andra förhåller sig mer skeptiska. Ett mål som det talats om är att städer i Kina skall nå en acceptabel luftkvalitet under 80% av årets dagar, men vissa menar att detta ändå kan bli svårt. Ett någorlunda positivt tecken förblir ändå det faktum att den kinesiska ledningen erkänt utmaningen med miljöförstöring och smog, samt nu tar till konkreta verktyg för att ändra denna negativa utveckling, något som bland annat märktes under klimatkonferensen i Paris i början av december 2015. Men även något så positivt som konkreta miljösatsningar genom att stänga ner kolkraftverk innebär risker för vissa grupper i det kinesiska samhället, då omställningen mot ett mer hållbart samhälle har många vinnare och men även några förlorare. Bland förlorarna finns till exempel de som arbetar inom kolindustrin.

Smog

Smog i Beijing. Foto: Jakob Davidsson

 

Fattigdom

Diagram över andelen människor som lever i fattigdom i Kina från 1990 fram till 2010. Data från Världsbanken.

Detta var några av de trender som enligt de styrande i Kina kommer att påverka landet under de kommande åren. Utöver dessa har det även diskuterats att anslagen till den kinesiska försvarsbudgeten ökat mindre än tidigare , att livsmedelssäkerheten skall förbättras och att selfie-pinnar inte är tillåtna att använda under själva mötet.  Detta för att upprätthålla allmän ordning och låta delegater fokusera på sina uppdrag.

Kongressen pågår ytterligare en vecka. Om du är intresserad och vill fortsätta hålla dig uppdaterad kring vad som presenteras så går det att enkelt göra på följande länkar:

http://www.xinhuanet.com/english/special/2016lh/index.htm

http://www.scmp.com/topics/chinas-two-sessions-2016

 

 

 


Jakob Davidsson

 
Jakob pluggar på Handels i Göteborg. Hans intresse för Kina tog sin början 2011 med ett utbytesprogram till en skola i den kinesiska staden Changsha. Sedan dess har intresset blivit mer och mer omfattande med fler resor till Kina och studier för att lära sig Kinesiska. Han planerar nu inför en utbytestermin på Fudan!