0
Skrivet den 19 februari, 2016 av Jakob Davidsson i Blogg
 
 

Lyxvaror i Kina

Utvecklingen från att ha varit ett land där människor försörjer sig på att bruka jorden på samma sätt som gjorts i generationer till att bli en massiv industrialiserad nation har inneburit en mängd saker för Kina. Bland dessa kan nämnas en högre levnadsstandard, minskad andel människor i fattigdom och mer pengar i lönekuvertet. Överlag så har gemene man helt enkelt fått det bättre ekonomiskt ställt, om än med variation i inkomstfördelning.

Vissa personer har gynnats i synnerhet av denna utveckling och blivit mycket förmögna under tiden. För dessa återstår en högst angenäm fråga, nämligen vad de ska göra med alla sina pengar. Svaret på den frågan utgörs i många fall av schweiziska klockor, dyra bilar och handväskor från de stora franska modehusen – Lyxvaror!

Ferrari i Shanghai

En tredjedel av alla lyxvaror som såldes i världen 2015 köptes utav just kineser, vilket motsvarar belopp i storleksordningen av flera miljarder dollar. Kina utgör därmed i nuläget den största marknaden när det gäller lyxkonsumtion, även om en stor del av inköpen sker utomlands under resor och semester. Det som efterfrågas är välkända märken som bland annat Audi, Ferrari, Rolex, Armani och Louis Vuitton. En trend som tyder på att dyra och västerländska varor har blivit tecken på status, rikedom och modernitet. Framförallt är det många unga kineser i storstäderna som efterfrågar lyxvarorna, vilket gör att företagen ser stor långsiktig potential i den kinesiska marknaden.

Lyxvaror i Kina

Men om det nu skulle vara så att man inte har råd med en Armani tröja så är det inte alltför svårt att hitta en liknande Arnami tröja till ett betydligt lägre pris. Om man har tålamod och letar vidare bland varorna på ”fake-markets” kan man säkerligen hitta en tröja där Armani till och med stavats på rätt sätt. Det kinesiska fenomenet med kopiering av västerländska märken har funnits länge och de kopierade varorna finns att köpa på mängder av marknader såsom Beijing Silkmarket och även online på Taobao, den största kinesiska plattformen för e-handel där vissa påstår att hela 80% av allt som säljs är kopior.

Om vi återgår till marknaden för originalversionerna av lyxvaror så har denna under det senaste årets ekonomiska turbulens i kombination med kommunistpartiets initiativ att minska korruption bland landets politiker försatts i ett någorlunda osäkert läge. Signaler för detta har uppdagats i bland annat premiumsegmentet av bilförsäljningen. Audi, som konstant ökat sin försäljning i Kina under 26 år, upplevde för första gången en minskning i antal sålda bilar förra året, samtidigt som Rolls Royce minskade sin försäljning med hela 54%. Det är något som företagen kommer att få kämpa med under de kommande åren, eftersom Kina som tidigare nämnt har blivit en så viktigt marknad för dem.

Jakob och Rolls Royce

Jakob med en Rolls Royce som tillhör Justin Bieber i bakgrunden, London 2013.

Läs mer:
Luxury car sales suffer slowdown in China (ChinaDaily, 2016-01-14)
Chinese buy nearly half of world’s luxury products (ChinaDaily, 2016-02-15)
Which industries will be hit hardest by China’s slowdown? (S. Gordon, World Economic Forum, 2016-01-16)


Jakob Davidsson

 
Jakob pluggar på Handels i Göteborg. Hans intresse för Kina tog sin början 2011 med ett utbytesprogram till en skola i den kinesiska staden Changsha. Sedan dess har intresset blivit mer och mer omfattande med fler resor till Kina och studier för att lära sig Kinesiska. Han planerar nu inför en utbytestermin på Fudan!