0
Skrivet den 21 september, 2014 av Erika Staffas i Blogg
 
 

Miljökämpar mot makten


Kampen för en hållbar miljö är en fråga som på senare år har lyfts på ett sätt vi aldrig tidigare sett i det moderna Kina. Det har gjort att man idag som medborgare kan ta del i beslutsfattandet kring miljön och tillsammans ha möjlighet att stoppa planerade projekt, men det har inte alltid varit så. Läs om vad vi har skrivit tidigare om utvecklingen under #mijö, #luftförorening och #föroreningar.  

miljökämpar mot makten

the Tiger Leaping Gorge

Jag har sett ”Miljökämpar mot makten (Waking the Green Tiger) som fokuserar på rörelsen som uppkom i samband protesterna kring det planerade dammbygget vid the Tiger Leaping Gorge, i Yunnan-provinsen. Ett projekt som krävde att 100.000 människor skulle behöva tvångsförflyttas, att vattenflödet skulle avta till den översta delen av Yangtze-floden och innebära permanenta förändringar i ett redan UNESCO-skyddat naturlandskap.

Projektet stoppades i samband med en ny miljöskyddslag år 2004, som tvingades fram mycket tack vare engagerade miljöaktivisters arbete genom att sprida kunskap om vad förändringarna skulle innebära för lokalborna och kunskap om deras rättigheter. Den nya lagen innebär att stora projekt likt detta, måste gå igenom en miljöbedömning där folket har rätt att delta, innan de kan genomföras. Senare uppdaterades lagen med att omtvistade projekt inte får påbörjas utan godkännande. Lagen har också inneburit att journalister har fått ett halvöppet fönster för att rapportera om ämnet, vilket har lett till större medial uppmärksamhet och en ökad allmän kännedom.

Det här är en attityd som har förändrats radikalt på bara 50 år. År 1958 lanserade Mao det stora språnget, där han i försök till att bli den största ståltillverkaren i världen, uppmanade medborgarna att erövra och bekämpa naturen genom att plöja ned träd till förmån för stålugnar samt att utrota alla skadedjur och fåglar. Det stora språnget ledde till förorenade sjöar och skogar, och en av de största svältkatastroferna genom tiderna där uppemot 30 miljoner människor kan ha dött.

I dokumentären får man även följa med aktivisterna på studieresa med lokalinvånare från the Tiger Leaping Gorge, längs med Nu- och Mekong-floden, där de möter människor som redan blivit tvångsförflyttade vid tidigare dammbyggen. De berättar om hur de blivit lovade att förflyttningarna enbart skulle vara temporära och om kompensationen för förlorade jordbrukslotter, som knappt räckte till mat, och hur de nu 2o år senare försörjer sig genom att sortera sopor. Idag räknar man att ca 20.000 sådana här dammar redan har byggts, helt utan motstånd.

Miljökämpar mot makten” är en dokumentär som inte lämnar någon oberörd, så passa på att se hela dokumentären på URPLAY innan licensen går ut den 30:e september. Följ den senaste utvecklingen kring arbetet via ”miljökämpar mot maktens”-Facebooksida.


Erika Staffas

 
Erika är bosatt i Lund där hon i januari 2017 tar ut en dubbelkandidat i kinesiska och pol. kand. Erika har bott i Beijing, Kunming och Qingdao och började läsa kinesiska redan 2007.