0
Skrivet den 21 februari, 2014 av Erika Staffas i Nyheter
 
 

Ökande oro inför snabb spridning av fågelinfluensan

FågelinfluensaUnder de senaste veckornas nyhetsrapportering om Kina har det gått att utläsa en ökande oro kring fågelinfluensan som nu sprids snabbare än på länge. Just nu är det i huvudsak två olika virus som sprids, H5N1 och H7N9. Det första fallet där H7N9 spreds till en människa upptäcktes i östra Kina i mars 2013. Ytterligare ett fall blev känt i oktober och sedan dess har det fortsatt att sprida sig, och finns just nu i 8 olika provinser, framför allt i sydöstra Kina. Fram till den 9 februari hade 179 fall av fågelinfluensan H7N9 rapporterats med 37 dödsfall, plus ett dödsfall i svininfluensan H1N1 samt ett fall av fågelinfluensan H10N8. I statistiken från 2013 finns 146 insjuknade fall registrerade, varav 45 ledde till dödsfall.

I statistiken från 2013 finns 146 insjuknade fall registrerade, varav 45 ledde till dödsfall.

Att viruset har fått stor spridning just nu har att göra med att H7N9 är känt för att vara mer aktivt just under vintern, enligt Li Lanjuan , professor och överläkare vid Zhejiangs första universitetssjukhus i en artikel av Epochtimes. ”Det kommer att bli ett ökande antal fall under de kommande månaderna i Zhejiang, ännu fler än de fall som rapporterats” fortsatte han i samma artikel.

I flera artiklar jag har läst har intervjuade personer uttryckt en oro för om myndigheterna verkligen inkluderar alla rapporterade insjuknade fall i statistiken eller om myndigheterna underdriver siffrorna för att hålla marknaden på en stabil nivå och undvika att människor råkar i panik. ”Staten har definitivt inte rapporterat den verkliga dödssiffran. Nu är alla de stora sjukhusen i Shanghai fulla av patienter med influensaliknande symtom. Vi är verkligen rädda för spridningen av fågelinfluensan och vågar inte ens åka till sjukhuset för behandling av mindre sjukdomar” enligt en Shanghaibo i tidigare nämna artikel i Epochtimes.

Det finns också en oro över att forskarna fortfarande inte vet hur H7N9 sprider sig till människor. I en artikel i the Lancet 2013 publicerad kinesiska forskare en teori om att smittan kunde bäras av smittade fåglar, men senare kom det fram att ca 40 procent av de insjuknade inte hade varit i direktkontakt med fåglar. Det har även uppdagats fall där flera familjemedlemmar har insjuknat, vilket borde tyda på att den går att spridas mellan människor.

Det finns också en ökande oro i och med att virusen nu börjar sprida sig utanför Kina. I Vietnamn har insjuknade fall rapporterats i 11 provinser med totalt 24 utbrott i år. I Hong Kong har än så länge 5 fall rapporterats. Kambodja rapporterade i onsdags sitt 3e fall, Malaysia har 1 och Syd Korea har 11. Den 20 januari varnade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, länderna runt Kina och bad dem ”fortsätta att vara på sin vakt.”

Läs vidare:
OM H7N9 (via Wikipedia)
OM h5N1 (via Wikipedia)
Nyhetsuppdateringar om fågelinfluensan (via breakingnews.com)
Nyhetsuppdateringar
om fågelinfluensan (via Newsnow.co.uk)
Nyhetsuppdateringar om fågelinfluensan (via scmp.com)
FN varnar för ökning av fågelinfluensa i Kina (via Epochtimes.se, 2014-01-22)
Cambodia reports 3rd bird flu case this year (via Shanghaidaily.com, 2014-02-19)
Bird flu confirmed to have spread to 11 provinces in Vietnam (via Shanghaidaily.com, 2014-02-18)
Fifth bird flu case reported in Hong Kong (via the journal.com, 2014-02-14)
China city closes poultry markets to stop bird flu (via NewsYahoo.com, 2014-02-14)
Pandemic Potential Seen in Gene Changes of Bird Flu (via Bloomberg.com, 2014-02-14)
Snabb spridning av fågelinfluensa orsakar panik i Kina (via Epochtimes.se, 2014-02-11)
Human infections with avian influenza A(H7N9) virus (via Who.int, 2014-01-24)
South Korea Reports 11 H5N8 Bird Flu Outbreaks (via ThePoultrysite.com, 2014-02-12)
Comment Avian influenza A (via The Lancet, 2013)


Erika Staffas

 
Erika är bosatt i Lund där hon i januari 2017 tar ut en dubbelkandidat i kinesiska och pol. kand. Erika har bott i Beijing, Kunming och Qingdao och började läsa kinesiska redan 2007.