1
Skrivet den 8 april, 2014 av Erika Staffas i Blogg
 
 

Qing Ming-festival


Den 5:e april hölls Qing Ming-festivalen, även kallad Tomb Sweeping festival, Clear Bright Festival eller Ancestors Day. Festivalen, som togs upp som en officiell festival först 2008, går tillbaka till Vår och Höst-perioden (770 — 476 F.kr) och inträffar vanligtvis den 4:e eller 5:e april varje år där kineserna får 3 dagar ledigt för att minnas de döda.

Qing Ming

Konceptet att man skall minnas de döda är för oss i väst inte någonting nytt, men i Kina så går det mycket längre än så. Det handlar om det traditionella värdet 孝 (Xiao) och att vara ett 孝顺的孩子 (Xiaoshun de haizi) som innebär att barnen skall ta hand om de äldre som ett tack för att de ställt upp för dem i deras liv. I det här fallet så innebär att barnen måste sörja för att föräldrarna får en bra gravplats och  se till att de har det bra i efterlivet genom att städa i ordning gravarna och offra vin, te, alkohol, ätpinnar, mat i föräldrarnas ära. Under festivalen är det också vanligt att kineserna bränner låtsassedlar som skall gå till föräldrarna. Nu för tiden går det även att köpa hus, bilar och andra fina saker, också i papper, som föräldrarna kan använda på andra sidan.

Som många andra viktiga festivaler finns det en legend som ligger till grund för firandet. Enligt den skall det en gång ha funnits en man vid namn Jie Zitui som skar ut en köttbit från sitt eget lår för att laga en soppa till en svältande prins i exil vid namn Chong’er. Chong’er, som överlevde, lovade att belöna Jie rikligt den dag han hade möjlighet. Några år senare föll det sig så att Chong’er blev kung över riket. Då hade Chong’er för länge sedan glömt Jies uppoffring och Jie som var en stolt och tillbakadragen man brydde sig inte om den utlovade belöningen och bosatte sig vid berget Mianshan, Shangxi-provinsen, i en tät skog tillsammans med hans gamla mamma.

En dag kom Chong’er plötsligt på att han hade glömt Jie och hans uppoffring och försökte att leta rätt på Jie, men skogen var så tät och då Chong’er så snabbt som möjligt ville ha tag i Jie, bad Chong’er att skogen skulle sättas i brand så att Jie och hans gamla mamma själva skulle ta sig ut ur skogen. Oturligt nog så följde det sig så att Jie och hans gamla mamma inte hann ut, utan brann till döds inne i skogen. När Jie möttes av beskedet bestämde han att inga eldar någonsin skulle få tändas på den dagen. Det innebar också att man då enbart hade lov till att tillaga kall mat under dagen, vilket resulterade till att firandet först kallades ”Cold food day.”

Året därefter besökte prins Chong’er Jies grav vid Mianshan och såg att löv och aska från de brända träden hade fallit över platsen. Då städade Chong’er i ordning platsen och offrade vin, kall mat och rökelse i Jies ära. Dessutom sattes kvistar upp utanför huset där Jie en gång hade bott för att skrämma bort onda andar som ville Jies själ illa.

I klippet ovan diskuterar de hur Qing Ming-firandet under de senaste åren kommit till att förändras. 80 % av kineserna uppger i en undersökning de gjort av ca 11000 deltagare, att de sveper sina förfäders gravar under denna dag, men för många kineser idag är detta inte en möjlighet. Den 3 dagars ledighet som festivalen innebär räcker inte alltid till för att ta sig från den plats där man befinner sig till sin hemby där gravarna finns. Istället så har det nu börjat växa fram en marknad där man kan buda blommor och diverse offergåvor till gravarna. Ett annat alternativ är att helt sonika bränna låtsas pengarna på platsen där man befinner sig, istället för att offra dem vid graven. 

Läs vidare:
The Qing Ming Festival in China (videoföreläsning med Professor LiChang Su, co-director of the Confucius Institute at the University of Glasgow, 40 min, via University of Glasgows Youtube-kanal)


Erika Staffas

 
Erika är bosatt i Lund där hon i januari 2017 tar ut en dubbelkandidat i kinesiska och pol. kand. Erika har bott i Beijing, Kunming och Qingdao och började läsa kinesiska redan 2007.