0
Skrivet den 3 mars, 2015 av Michael Larsen i Blogg
 
 

The rat tribe of Beijing

Flere kinesiske byer som Shanghai, Beijing og Guangzhou har siden 90-tallet opplevd en helt enorm befolkningsvekst. Millioner av mennesker fra hele Kina har flokket til i jakt på arbeid for å kunne forsørge seg og sine familier, og ikke minst for å søke lykken.

Beijing har växt från 9 till 21 miljoner invånare på 18 år

 Fra ”bare” 9 millioner innbyggere i 1995, hadde befolkningen i Beijing vokst til hele 21 millioner i 2013, og av disse var hele 8 millioner migranter. Med en voksende befolkning følger også behovet for bolig, men med boligpriser som har skutt i været er situasjonen vanskelig for mange. Det at de aller fleste migrantarbeidere mangler såkalt ”urban hukou” som gir dem mulighet til å søke om bolig for de med lav inntekt, for ikke å nevne tilgang til viktige velferdsgoder som skoleplass og sykehjelp, gjør ikke saken enklere. I vakumet av den enorme migrasjonsbølgen, urbaniseringen og boligbehovet, har resultatet i Beijing blitt at mange har flyttet inn under bakken i byens kjellere. Det er disse som utgjør gruppen kalt ”The rat tribe of Beijing”. rattribe2Kjellerboligene er små og enkle, men uten andre alternativer er dette den eneste løsningen for mange håpefulle migranter.

Beijings mange underjordiske rom har sin historiske forklaring i forholdet mellom Kina og Sovjetunionen som gradvis forverret seg utover 60-tallet. Sovjetunionen gikk fra å være Kinas fremste allierte til å bli en av Kinas store fiender, og i frykt for Sovjetiske luftangrpe fikk Mao bygget et nettverkt av omlag 20 000 evakueringskjellere i Beijing. Med kommersialiseringen av Kina fulgte også kommersialiseringen av de mange bombekjellerne, og utover 90-tallet ble mange gjort om til billige boliger. Man kan kanskje ikke se solen, det er gjerne fuktig, luften er dårlig og kjøkken og bad må deles med mange andre, men med utleiepris på rundt 400-500 Yuan (540-680 SEK) for et singelrom på rundt 10 kvadratmeter, er dette skjebnen for mange vanskeligstilte migrantarbeidere. I Beijings nettverk av kjellere skal det i følge de lokale myndighetene bo omlag 200 000 mennesker, men det faktiske tallet er nok langt høyere. Enkelte hevder at så mange som mellom 1 og 2 millioner mennesker bor under bakken, men skjebnen for ”The rat tribe of Beijing” er likevel uviss.
rat tribe
Kjellerne bærer gjerne tydelige preg av sin opprinnelige funksjon som bomberom, og standarden er gjerne dårlig.

De siste årene har de lokale myndighetene sendt ut meldinger som tyder på at det kan gå mot en gradvis avvikling av de mange kjellerboligene i Beijing. I 2010 ble det innført lover som hindrer fornyelse av utleielisensen til boliger under bakken, og flere myndighetsansatte har gått ut og utrykt bekymring for folks helse og sikkerhet knyttet til brann og flom. I begynnelsen av 2015 ble det rapportert om at så mange som 120 000 mennesker så langt har blitt kastet ut, og flere vil det trolig bli. Den ønskede avviklingen kan nok også knyttes opp mot at de kummerlige boforholdene strider med Beijings ønskede image som en moderne og økonomisk velutviklet storby. Inntil videre holder likevel kjellerne fortsatt mange migrantarbeideres håp om et bedre liv.


Michael Larsen

 
Michael er 21 år gammel, og kommer fra en liten bygd utenfor Oslo som heter Fetsund. De siste to årene har han vært både elev og ansatt på en folkehøyskole på vestlandet, og her tok han del i kurset "Kina - Midtens Rike". Der ble han introdusert for kinesisk språk, kultur og historie, og han fikk også bli med på en seks uker lang studiereise i Kina. I september reiser han til Shanghai for å studere kinesisk ved Fudan Universitetet og for å bli enda bedre kjent med Kina!