1
Skrivet den 7 maj, 2014 av Louise Granath i Nyheter
 
 

”Smart Urban Living – Sino-Swedish solutions for cities on the move”, Sverige och Kina i dialog om stadsplanering och urbanisering


Under slutet av mars och april anordnade generalkonsulatet i Shanghai, tillsammans med andra svenska och kinesiska samarbetspartners, en rad aktiviteter och seminarier på temat urbanisering med syftet att skapa en plattform för möten och diskussioner, samt främja samarbete och kunskapsutbyte mellan svenska och kinesiska aktörer. Satsningen har gått under namnet ”Smart Urban Living – Sino-Swedish solutions for cities on the move”.

Våra svenska städers stadsplanering har länge intresserat kineserna, inte minst svenska städer med tydlig ekoprofil likt Västra Hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm, som i snitt får besök av 2 kinesiska delegationer i månaden. I Kina pågår en stor och snabb förflyttning av människor från landsbygden till städerna, år 2020 kommer uppskattningsvis 60 procent av kineserna i städer. Den snabba urbaniseringen sätter städernas uthållighet och hållbarhet på stort prov, inte bara när det gäller städernas miljö utan även de sociala, kulturella och ekonomiska aspekterna måste också tänkas över. Syftet med Smart Urban Living – Sino-Swedish solutions for cities on the move har varit att lyfta upp och diskutera alla aspekter av hållbar urbanisering och stadsutveckling.

Läs mer om Smart Urban Living- Sino-Swedish solutions for cities on the move:
Generalkonsulatet i Shanghai
Global Times


Louise Granath

 
Louise bodde sin första vända i Shanghai våren 2011 då hon, som alla andra studenter på Handels i Göteborgs ekonomprogram med kinesisk inriktning, åkte till Kina för språkstudier. Hon förälskade sig genast i staden och beslutade sig tidigt för att så snart nästa tillfälle skulle ges åka tillbaka för att fortsätta språkstudierna. Efter en godkänd kandidatuppsats i nationalekonomi om kinesiska direktinvesteringar i den zambiska gruvsektorn 2012 bar det återigen av till Shanghai och Fudan University. Hon har nu bott och pluggat i Shanghai sedan februari 2013 där hon även sitter i Swedish Young Professionals styrelse. Louise skriver om livet i Shanghai och allt annat mellan himmel och jord som faller henne in att tipsa oss om.