Allt du vill veta om Kina och lite till

 


Studera i Kina

Den här artikeln är bara påbörjad. Det är fortfarande otroligt mycket information som saknas om det här ämnet. Vet du något som inte står här nedanför? Vi behöver din hjälp, kontakta oss idag!

Vill du studera i Kina? Vad kul! Då har du kommit helt rätt! Redan nu finns det massvis med saker som du kanske undrar, här skall vi försöka svara på det mesta som du behöver veta inför studier i Kina. Vi berättar dessutom i korthet om hur du hittar din utbildning i Kina, vad du skall tänka på om du vill studera kinesiska och vem du kan vända dig till för hjälp på traven.

Det första du måste göra är att välja var i Kina du vill studera och vid vilket universitet och vad du vill studera. Vill du läsa kinesiska eller är du intresserad av att studera ett helt kandidat- eller masterprogram i Kina? Funderar du på att åka på utbytestermin via ditt universitet eller arrangera studierna på egen hand? Vill du då läsa kurserna på kinesiska eller engelska? Vad krävs i så fall för att du skall kunna läsa programmet på kinesiska? Eller funderar du på utlandspraktik i Kina?

Därefter finns det en hel del praktiska och ekonomiska problem som bör ses över. Hur du vill du bo under din vistelse? Vill du bo i ett av skolans campus, i en lägenhet eller dela ett rum med en kompis? Vad behöver du tänka på i så fall? Hur fungerar det t.ex. med CSN under dina studier eller vilka typer av stipendium som du skulle kunna söka.
Är du redo? Då kör vi!

Har du några övriga frågor? Kontakta oss på info@motkina.se!


Hitta utbildning i Kina

Det första du måste göra är att bestämma dig för vilken stad du vill studera i. Vill du vara i en stor eller liten stad eller ute på landsbygden? I norr, söder, väst eller öst? Önskar du studera kinesiska och är nybörjare, finns det en poäng med att studera i en stad där kinesiskan som talas är en dialekt som ligger så nära den klassiska kinesiskan (普通话-putonghua) som möjligt, så att du enklare kan snappa upp ett ”korrekt” uttal. Den hittar du i nordväst i området kring Beijing, Qingdao, Harbin, Changchun och Shenyang. Väljer du att studera i ett annat område där de talar med en dialekt som ligger långt från den Putonghuan som de lär ut i skolan, kan det vara svårt att förstå och prata den kinesiskan som talas ute på gatorna.

I Kina finns en lista på de 100-bästa universiteten i Kina. Toppar gör år efter år Zhejiang University i Hangzhou och Peking University och Tsinghua University i Beijing. Att komma in på något av de här universiteten som Kines är som en guldbiljett rakt ut i livet. Som västerlänning är det inte lika viktigt. Det handlar istället om vilka lärare man får och hur motiverad man är som student. Har du en ambition att i framtiden jobba i Kina kommer du att vinna många poäng från kineserna själva om du studerat vid topp-universiteten, men minst lika många poäng från västerlänningarna om du kan kinesiska.

CUCAS – CUCAS beskriver sig själva på sin hemsida som den officiella portalen mellan kinesiska universitet och internationella studenter. De kan hjälpa dig med att ansöka till skolan, boka dorms, hjälpa till vid registreringen för en avgift på 100 $. På CUCAS hemsida kan du dessutom hitta massvis med bra information om vilka skolor som finns och hur hela processen går till.

Plugga-utomlands.se – det finns också en hel del smarta sökverktyg via svenska hemsidor där det går att söka bland olika utbildningar, främst på kandidat- och masternivå.

Förmedlare – Det finns en rad med agenter ute på nätet som erbjuder att hjälpa till med ansökan för en viss avgift, vilket är ett bekvämt om man vill spara tid och besvär. Förmedlaren kan medla skolor och hjälper till med alla de praktiska detaljerna. Var noga med att kontrollera eventuella avgifter redan innan ansökan påbörjas, för att inte riskera att snabbt hamna utanför förväntad budget.

Skolans officiella hemsida – Om du inte söker utbytesstudier via ditt universitet går det att ansöka till programmet eller kursen direkt via hemsidan för det universitet du är intresserad av. Processen kan vara något krångligare än att gå via en agent, eller CUCAS, men med lite tålamod och tid går det att spara mycket pengar genom att hantera ansökningen på eget bevåg. Var uppmärksam på att informationen inte alltid är uppdaterad, och att det är säkrast att söka aktuell information från flera källor.


Studera kinesiska

I Kina finns många universitet och språkskolor som är specialiserade på att lära ut kinesiska åt utlänningar.  Det finns ingenting som säger att det ena är bättre än det andra. Från det kinesiska samhället visas stor respekt för studenter som studerat vid något av toppuniversiteten, men att en utlänning talar flytande kinesiska kan vara minst lika imponerande, trots studier som inte förlagts på något av toppuniversiteten. Vid en språkskola har du möjlighet att själv styra mer fritt över ditt schema och lektionsinnehållet, men vid ett universitet så är det oftast mer standardiserat. Båda alternativen erbjuder oftast både privatlektioner och grupplektioner i intensiv (30 h veckan) eller normal takt (20 h veckan). Fundera på vilket alternativ som är bäst för just dina studier.

Vårterminen börjar i slutet av februari och tar slut i mitten av juli. Höstterminen börjar traditionellt per 1a september och löper fram till slutet av januari. Det går naturligtvis att läsa kortare perioder än halvår/helår, men vid studier som enbart innefattar ett antal veckor rekommenderas språkskola framför universitet då språkskolorna brukar vara mer flexibla med kursstart och kurslängd än universiteten.

Vid studier på de stora kinesiska universiteten brukar undervisningen främst ske genom gruppundervisning i klasser om 5-30 elever beroende på hur stor skolan är. Terminen börjar med ett språktest där student först och främst får uppge ungefär hur länge studier i kinesiska pågått, och därefter får pröva på ett test för förväntad kunskapsnivå. Om inga tidigare studier i kinesiska slussas studenten in i en nybörjargrupp. Vanligtvis är det möjligt att i samråden med lärare byta grupp inom tre veckor efter placering, om nivån skulle vara för enkel eller för svår. För varje given nivå finns kurslitteratur tilldelad, antingen ingår den i terminsavgiften och delas då ut

Beroende på vilken nivå studierna bedrivs erbjuds olika typer av lektioner. Vanligtvis erbjuds muntlig kinesiska (口语 – kouyu), hörförståelse (听力 – tingli) och läsförståelse (阅读 – yuedu). Studier på mer avancerad nivå kan även erbjuda ämnen som; historia, poesi, litteratur, HSK-förberedelser, filosofi etc. Undervisningen är lärarledd och något annorlunda än vad vi är vana vid i Sverige. Det är inte ovanligt att studenter blir ombedda att samtidigt som alla andra studenter i rummet läsa ett visst stycke högt, eller recitera dikter eller texter ur läroboken från minnet. Utöver detta förekommer distationer, inlämningar, rollspel, undersökningar, framföranden och temapresentationer i undervisningen. Studier över terminen examineras genom prov i respektive ämne efter halva terminen och i slutet av terminen.


Kandidat- och masterprogram

Det går att läsa både hela och delar av ett kandidat- och masterprogram på både engelska och kinesiska. Vid hel utbildning utomlands rekommenderas kontakt med UHR, Universitets- och högskolerådet, för att undersöka vilken svensk examen din utländska examen motsvarar, vilket gör det enklare att söka jobb i Sverige efter utbildningen. Om utbildningen gäller ett yrke där en yrkeslegitimation krävs för att få jobba i Sverige sker bedömningen istället hos behöriga myndigheter i fråga t.ex. Socialstyrelsen för vårdyrken och Advokatsamfundet för advokater.

En svensk kandidatexamen (180 ECTS poäng) motsvaras av en bachelor. Kurserna läses på grundnivå, vilket motsvaras av att läsa på undergraduate nivå, internationellt sett. Det finns både ettåriga och tvååriga masters, som läses på fortsättningsnivå, vilket motsvaras av postgraduate nivå internationellt sett.

Vad gäller behörighet krävs grundläggande behörighet, dvs en examen från ett svenskt gymnasium. Utöver den grundläggande behörigheten krävs i regel också ett godkänt språktest, antingen HSK eller motsvarande TOEFL eller IELTS om kurserna är förlagda på engelska. Olika utbildningar kräver olika nivåer av uppnådda nivåer, så var noga med att undersöka vad som gäller för respektive utbildning, men räkna med att åtminstone ett HSK 3 är nödvändigt för en bachelor och HSK 4-6 för en master. Om studenten inte har möjlighet att nå HSK-kraven erbjuder ibland universiteten en möjlighet för studenten att läsa en eller två terminer vid skolan och därefter slussas in på kandidat- och masterprogrammet.

Inträdesprov krävs i regel inte med undantag för; Peking University, Tsinghua University, Renmin University, University of International Business and Economics, Fudan University and Shanghai Jiao Tong University.


Utbytestermin i Kina

De flesta svenska och internationella universitet och högskolor erbjuder utbytesstudier vid universitetens respektive partneruniversitet över hela världen. Vanligtvis kräver svenska universitet att student har varit inskriven vid universitetet och tagit minst 60 hp vid ansökan för utbytesstudier. Det finns en begränsad mängd studieplatser som utlyses varje vår och höst, och vissa av de här platserna går enbart att söka beroende på utbildningsvalet. Rådfråga din studievägledare för relevant information för just ditt universitet.

Om val av studieort eller studieplats är annat än just det som universitetet ifråga erbjuder är det också möjligt att själv arrangera studieplatsen. Det kräver dock mer arbete, eftersom information och ansökan sker på egen hand. Det är viktigt att de kurser utbytesskolan erbjuder är av den karaktär att de kan tillgodoräknas inom ramen för studierna vid svensk utbildning. Att själv arrangera studieplatsen kan ibland också innebära att det svenska universitetet inte står för terminskostnaden, som är fallet vid utländska partneruniversitet.


Utlandspraktik i Kina

En del svenska universitetsutbildningar erbjuder en 30 hp praktikkurs inom ramen för svensk universitetsutbildning, oftast i anslutning till avslutande kurs på kandidat- eller masternivå. Vanligtvis kräver universitetet ifråga att student har varit inskriven vid universitet under viss tid samt tagit en given mängd högskolepoäng och ibland finns även krav för vilken typ av arbetsuppgifter praktiken skall gälla. De flesta utlandspraktiker är oavlönade och inkluderar inte ersättning för varken transport eller uppehälle, utfall att praktiken sker inom ramen för Universitets- och högskolerådets kriterium går det att söka CSN för praktiken, beloppet som erhålls är då motsvarande vad som ersätts för en vanlig utlandstermin. För information för respektive universitet hänvisar vi till Universitets- och högskolerådets hemsida eller praktikkoordinator eller kursansvarig vid ditt universitet.

Det finns flera olika sätt att söka praktik i Kina;
1. Kontakter – Hör i dina kontaktnätverk! Det finns alltid någon som känner någon! Gå ut i sociala medier, LinkedIn och prata med personer i din närhet, berätta om vad för praktik du letar efter och hör efter om de har några tips.

2. Svenska företag baserade i Kina – det finns många svenska företag såväl statliga och privata organisationer som erbjuder utlandspraktik för svenska universitetsstudenter med intag både vår- och hösttermin.

3. Praktikförmedlare – det finns både svenska och internationella praktikförmedlare som jobbar med att förmedla kontakt mellan studenter och potentiella arbetsgivare i Kina. Praktikförmedlarna kan för en smärre summa hjälpa till med att ordna alltifrån visum till boende under vistelsen.

Vad gäller för visum?
För att arbeta i Kina krävs normalt ett arbetstillstånd och arbetsvisum, vilket kan ställa till problem för en universitetsstudent som önskar göra utlandspraktik i Kina, då arbetstillståndet vanligtvis kräver att individen skall ha varit anställd i minst 2 år. I vissa fall finns det möjlighet att istället ansöka om ett businessvisum och bli inbjuden att hjälpa företaget på plats i Kina under en viss period. För att få ett businessvisum behöver man ett inbjudningsbrev där det finns en klar och tydlig plan med datum över vad praktiken skall innehålla. För godkänd ansökan bör begreppet ”konsult” användas, istället för ”intern” då synen på begreppen skiljer sig mellan länderna. Beroende på vilket företag praktiken gäller och omständigheterna i övrigt finns det möjlighet att få upp till 6 månader Businessvisum, men vanligtvis max 3 månader.


Ansökan

Ansökan till kinesiska universitet sker på olika sätt beroende på hur du söker; via ditt universitet som utbytesstudent, via förmedling eller om studierna anordnas av dig helt själv. Här fokuserar vi på den typ av ansökan som sker på eget bevåg. Vid första anblick kan denna ansökan verka som en skrämmande process – det är många steg att gå och många viktiga dokument att samla in. Vad behöver du alltså för att ansöka till ett kinesiskt universitet och vad händer efter du skickat in din ansökan?

Före ansökan

Ansökan till kinesiska universitet sker på samma sätt som för inhemska studenter. Grundkravet brukar vara att du är behörig att studera på högskolenivå i Sverige, men i övrigt gäller olika krav för olika utbildningar och olika länder. Ansökningsblanketter går att inhämtas på respektive universitets hemsidor, men utöver en korrekt ifylld ansökningsblankett kan även krävas: personligt brev, utdrag med tidigare kurser, passbilder, kopior på passbilder, godkännande från förmyndare (om under 18 år), personbevis, bevis på eventuella HSK, diplom från högst nådda utbildning, utdrag från brottsregistret, kopia av pass etc. Se till så att alla relevanta dokument är inkluderade och översatta till engelska – annars riskerar ansökan att bli avslagen.

Det generella rådet är att vara ute i god tid. Ansökningarna sker långt före terminerna faktiskt börjar och ansökningsprocessen tar lång tid. Det tar ett tag att samla ihop relevanta dokument, och översätta de dokument och värdehandlingar som behöver översättas och eventuellt bevittnas och valideras. Skicka aldrig originalbetyg och intyg utan se till att ta kopior på alla handlingar. Ladok brukar erbjuda möjligheter för student att skriva ut betyg på annat språk, men om möjligheten saknas har  Skolverket en bra guide för hur betyg skall översättas. Dokumenten behöver därefter antingen scannas in och vidarebefordras eller skickas via post. I samband med ansökan krävs ofta en anmälningsavgift från 35 – 100 $ som vanligen transfereras med hjälp av motsvarande Paypal- eller Payex-konton.

Efter ansökan

En komplett ansökan tar i regel 2-4 veckor att behandla för fristående kurser, och 4-8 veckor för kandidat- och masterprogram. Utfall att ansökan blir godkänd tar det upp till ytterligare 4-6 veckor för att skolan skall skicka ut välkomstbrev, med en inbjudan om att studera i Kina. Inbjudningsbrevet (JW202-blanketten) behövs vid ansökan om studentvisum, som inte kan ske före antagningen från universitetet blivit godkänd. I samband med att ansökan blir godkänd kräver vissa universitet att en deposit betalas på terminsavgiften, betalningen sker den med via motsvarande Paypal- eller Payex-konton.

JW202 - Blankett för studier i Kina

JW202

När relevanta dokument väl kommit fram kan det vara idé att börja fundera på eventuella praktikaliteter. Det mesta går att ordna på plats eller i efterhand, men se till att få en överblick över vad som behöver göras så fort som möjligt. Utfall att studietiden är längre än 6 månader krävs t.ex. en genomförd och validerad läkarundersökning för att få ett residence permit, vilket kan behöva bokas långt i förväg för att garantera genomförbarthet innan avresa. Läkarbesöket kan också ske på plats i Kina, men rekommenderat är att genomföra det redan i Sverige. Andra praktikaliteter som kan vara bra att fundera över; hur du skall ta dig dithur du vill bovad du behöver för att ansöka om visum, och annat smått och gott som kan vara värt att tänka på när du planerar dina studier i Kina.

Om du känner dig osäker eller undrar över ansökningsprocessen – tveka inte att ta kontakt med oss på Motkina via info@motkina.se.


Registrering vid universitetet

Registrering vid kinesiska universitet sker i regel drygt en till två veckor innan terminen startar. Registreringen är obligatorisk om du önskar påbörja dina studier vid det kinesiska universitetet. Processen kan vara en tidskrävande och omständig upplevelse som kräver förstagångsstudentens högsta möjliga tålamod, men med rätt tålamod och rätt förberedelse går det att genomgå upplevelsen mycket smärtfriare.

Anledningen till att registreringen kan vara omständig process är tung byråkrati och mängden dokument som behövs för att genomföra registreringen. Det går dessutom inte att förlita sig på att engelsktalande personal finns tillgänglig, så kinesiska kan vara den enda kommunikationsvägen.

Vilka dokument som krävs för respektive skola, men räkna med att ta med relevanta dokument som t.ex. pass, kopia på visum, antagningsbesked, inbjudningsbrevet (JW202), kopia på eventuellt hyreskontrakt, eventuellt residence permit, eventuellt hälsobevis (om studierna är längre än 6 månader) och 12 passbilder i storlek (4.8*3.3 cm, med vit bakgrund).

⚠︎ Vår rekommendation är att redan i förväg ta kopior på alla relevanta dokument och placera dessa på en dropbox alternativt mail för att vara säker på att inte bli av med viktiga dokument och göra registreringsprocessen smidigare om något dokument skulle vara borttappat.

I samband med registreringen betalas inskrivningsavgift för förstagångsstudenter (ca 100 RMB), terminsavgiften och deposit och hyra för campus. Betalning kan ske på två sätt; antingen genom en banktransferering eller genom att betala kontant på plats. Det finns dokumenterat många fall av studenter som möter problem med överföring från utländska bankkonton till skolans kinesiska bankkonto. Transfereringen brukar i regel dyka upp antingen på ursprungskontot eller hos skolan i fråga efter ett tag, men kan bli problematiskt om student inte räknat med en extra utgift under viss tid. Vid betalning av kontant måste student hålla i åtanke att banker kan ha gränser för sina uttag. Utfall att många poster betalas samtidigt kan det vara bra att planera sina uttag i förväg så att det finns en möjlighet att göra många stora betalningar inom kort tid.

⚠︎ Vår rekommendation är att spara alla kvitton som mottas under registreringen, dels för att i efterhand kunna bevisa att alla betalningar verkligen har gjorts och dels för att kunna bevisa betalningar gentemot CSN och försäkringsbolag etc.

I samband med registreringen sker för studenter som skall studera kinesiska ett placeringstest där studenternas nivå i kinesiska skall definieras. Provet sker vanligtvis genom samtal med lärare samt genom ett skriftligt prov. Ytterligare en eller två dagar efter placeringstestet publiceras klasslistor och salschema inför uppropet.


Boende

De allra flesta studenter vid ett kinesiska universitet väljer antingen mellan att bo på skolans campusområde, eller att bo i delad eller privat lägenhet utanför skolan. Nedan information gäller framför allt boendet på universitetens campus, för information om hur man hittar en lägenhet och vad man skall tänka på klicka här.

Rummen
De kinesiska campusen varierar i storlek och standard beroende på universitet och stad. Generellt går det att förvänta sig bättre standard på ett universitet med hög renommé i en stor stad, gentemot ett universitet i en mindre kinesisk stad och färre utländska studenter. Ibland delas utländska och kineseka studenter upp i olika byggnader eller korridorer, vanligt är också en uppdelning mellan boende enbart för tjejer och boende enbart för killar. I de kinesiska korridorerna bor vanligtvis flera personer i ett och samma rum, medan de rum som är ämnade åt västerlänningar ofta är rum för antingen en eller två personer. Rummen är i regel möblerade med enkelsäng, garderob, hylla, skrivbord och stol.

Hygien och tvätt
Vanligtvis brukar denna typ av rum inkludera dusch och toalett, men i de kinesiska korridorerna har vanligtvis inte någon dusch i byggnaden, utan studenterna är hänvisade till de lokala duscharna på campus. Ibland finns det även lägenheter och privata rum som går att hyra. Gemensamma tvättmaskiner finns vanligtvis att boka. Det är också vanligt med regler kring under vilka tider studenter får komma och gå i byggnaden, samt under vilka tider man får ha gäster över.

Mat
I rummen på campus är det oftast inte tillåtet att ha med sig djur eller laga mat på kokplatta. Mat förtärs istället i skolans matsal som finns på campus. De flesta skolor serverar frukost, lunch och middag och i varierad standard och kostar ca 3-20 RMB för en full måltid. Det går naturligtvis också att äta i någon av de många restauranger som brukar återfinnas i anslutning till campus.

Kostnad
Att bo på campus är ofta aningen billigare än att bo utanför campuset, räkna med att behöva betala ca 1000-3000 kr i månaden, inklusive el, vatten etc. Vid ansökan till skolan går det redan då att ansöka om att få bo på campus, registrering och utlänning av nycklar sker i samband med inskrivningen på skolan och betalning av kursavgift.

Vanligvis vid bosättning i Kina måste en registrering ske hos den lokala polisstationen, det behövs inte om studenten bor på campus då det räknas som ett registrerat boende och skolan förväntas sköta registreringen åt eleven.


Vad kostar det?

Kina är ett land som går att upplevas genom att antingen spendera väldigt mycket pengar, eller väldigt lite. Innan avfärd kan det därför vara bra att göra en budget över vad studietiden kommer att kosta – och hur mycket pengar som du kommer ha att kunna lägga på annat. Prisuppgifterna är ungefärliga, men syftet är att ge en ungefärlig indikation om vad det kan kosta att bo och leva i Kina. Utöver angivna exempel kan det vara bra att fundera på hur mycket pengar du vill reserva för resor, nöjen och shopping. Det kan också vara bra att i förväg att ringa ditt försäkringsbolag och ta reda på vad det kostar att utöka din nuvarande försäkring mot en rese- eller studieförsäkring.

BUDGET
Anmälningsavgift 300- 900 kr
Visum 1300 kr
Läkaravgift 1300 kr
Vaccin Twinrix (Hepatit A+B) 2500 kr
Flygbiljetter 5000-6000 kr
Terminsavgift 7000-15000 kr
Boende 1000-3000 kr/ termin (campus)
Boende 1000-3000 kr/månad (lägenhet)
Transport 100 kr/månad
Mobil 100 kr/månad
Matkostnad 60 kr/dag

CSN

Det är möjligt att söka CSN för språkstudier, kandidat- och masterkurser samt utbytesstudier i Kina. Bidraget  är 705 kr per vecka, baslånebeloppet är 1 850 kr per vecka, men det går att söka merkostnadslån för t.ex. flygbiljett och skolavgift på 7500 kr samt engångslån för terminsavgift för 1350 per vecka. CSN För detaljerad information och individuell hjälp hänvisar vi till CSN.se.

Ha i åtanke att CSN har frånsagt sig rätten att godkänna alla universitet och att det enbart är vissa universitet och utbildningar som är CSN-berättigade. Innan godkännandet går igenom prövas utbildningen och läroplanen för att se om de lever upp till utbildningsnämndens krav, ett 5590W-formulär skall också ha inhämtats med relevant signatur och stämpel från universitetet ifråga. I regel lämnas dokument likt detta inte ut av universitet innan registreringsavgift och terminsavgift är betald. Det innebär att innan godkännandet ifrån CSN kan individ själv behöva betala terminsavgift, utan att veta om utbildningen kommer vara berättigad CSN.

De allra flesta stora universiteten i Kina har redan blivit prövade och godkända, vilket innebär att studenter med CSN studerat där tidigare, men var noga med att dubbelkolla om skolan blivit prövad för CSN vid tidigare tillfälle eller inte. Om universitetet redan blivit prövat och godkänt kommer med största sannolikhet CSN-ansökan att gå igenom.


Stipendium

Det finns en rad med stipendier där ute som bara väntar på att du skall söka dem. Se till att hitta och söka dem i tid, så att inte ansökningstiden hinner gå ut innan du hinner söka. Om du är student vid ett universitet och skall åka till Kina i samband med utbytesstudier rådfråga studievägledare vid ditt universitet om hjälp med stipendier eller hur en bra ansökan skall skrivas.

Nedan listas fyra stipendier som kan vara bra att ha koll på;

CSC – Utlandsstipendium för studier i Kina utfärdat av Chinese Scholarship Council, en non-profit institution under det kinesiska ministeriet för utbildning. Ett stipendium via CSC ger mottagare gratis skolavgift och boende på ett kinesiskt universitet i Kina, samt viss fickpeng som skall täcka för alla kostnader under studietid. Går att söka för både helår och en hel utbildning vid ett kinesiskt universitet.

Svensk-kinesiska föreningen – Svensk-kinesiska föreningen utlyser varje år tre stipendier. Ett resestipendium, ett ungdomsstipendium och ett stipendium för ”Årets Kinaprofil”. Ungdomsstipendiet går att söka för ungdomar och unga vuxna under 26 år med intresse för Kina som vill göra ett besök i landet. Resestipendiet går att sökas av någon som ämnar ”informera om kultur, historia och samhällsliv i Kina och övriga kinesiska kulturområden samt att stimulera ett allsidigt kinaintresse i Sverige och främja svensk-kinesiskt utbyte inom olika områden.”

Chinese Bridge – Chinese Bridge är en internationell tävling i kinesiska som hålls över hela världen för elever från grundskolan till universitet. Segrarna i varje land går vidare till den internationella finalen, först i Europa och därefter en direktsänd final på CCTV i Kina. Pristagare har möjlighet att vinna helårsstipendium vid kinesiska universitet i Kina. I Sverige hålls Chinese Bridge i Stockholm i april varje år.

MFS-stipendium – Minor Fields Studies-stipendiet går att söka för universitetsstudenter på kandidat- eller masternivå som ämnar skriva sitt examensarbete eller C-uppsats eller masteruppsats i ett utvecklingsland.


Tänk på!

Det kan vara mycket att tänka på inför att skicka iväg en ansökan till ett kinesiskt universitet eller att förbereda utbytesstudier. När ansökan väl är skickad är det dags att klura på lite praktiska frågor.

Här kommer en checklista som kan vara bra att fundera igenom;

 • Kostar det pengar att göra uttag med ditt bankkort i Kina?
 • Vill du ha med dig extra bankkort till Kina?
 • Vad behöver du för att ansöka om visum?
 • Täcker din försäkring utlandsresor och utlandsstudier?
 • Behöver du eftersända din post?
 • Har du några prenumerationer som kan behövas sägas upp?
 • Behöver du vaccinera dig innan avresan?
 • Behöver du någon särskild medicin med på resan?
 • När var du senast hos tandläkaren?
 • Kommer du behöva skriva dig utomlands?
 • När går ditt pass ut?
 • När går ditt bankkort ut?
 • Vilka dokument behöver du ha med dig inför färden?
 • Behöver du göra en budget inför din studietid?
 • Vem tar hand om eventuella räkningar?
 • Behövs någon fullmakt till anhörig för bankärenden etc?
 • Hur lång uppsägningstid är det på ditt mobilabonnemang?
 • Vilka stipendier kan du söka?