0
Skrivet den 27 mars, 2014 av Erika Staffas i Blogg
 
 

Universitetskurser om Kina inför hösten 2014

Universitetskurser om Kina – letar du efter en ny utmaning i höst? Den 17:e mars öppnade ansökningsperioden på Antagning.se upp för höstens intagning till universitet över hela Sverige. Motkina.se har spanat in godbitarna för dig som är sugen på att lära dig mer om Kina. Märk att sista ansökningsdag är den 15:e april.

universitetskurser om kina

Från teracottakrigare till rödgardister, Linnéuniversitet, 7,5 hp, distans
”…Kursen tar sitt avstamp i forntiden, då kulturella mönster stadgades vilka sedermera kom att bli bestämmande, och utvecklingen följs sedan framåt över mer än två millennier fram till vår egen tid. (…) Stort utrymme ägnas åt det händelserika 1900-talet, inte minst Mao Zedongs kontroversiella roll i modern historia, och de reformer som efter hans död gjort Kina till en dynamisk och växande faktor i världssamfundet.”

Kinesiska I – vägen till Kina, Högskolan Dalarna, 30 hp, distans
”Det här kurspaketet förbereder för en utbytestermin vid ett av våra partneruniversitet i Kina. Du som har klarat de tre kurserna i kurpaketet kvalificerar dig automatiskt till delta i Högskolan Dalarnas utbytesprogram med kinesiska universitet under en termin (HT14). De tre kinesiska universitet som studenter kan välja bland är: Tianjin University of Finance and Economics (Tianjin), Beiing Jiaotong University (Beijing), and Yunnan Normal University (Kunming, Yunnan Provins).”

Samhälle, politik och ekonomi i moderna Kina, Göteborgs universitet, 7,5 hp, kvällstid
”Denna kurs riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskap om och förståelse för hur det moderna Kina har växt fram. (…) Kursen ger dig en grund för att kunna relatera samtida skeenden i det kinesiska samhället till Kinas historia samt verktyg för ett kritiskt förhållningssätt till dagens Kina-rapportering.”

Tillägg: Den här kursen läste jag under hösten 2012 och jag har bara bra saker att säga om upplägget och Marie Carlsson som leder kursen.

Asien och globaliseringen, 15 hp, Göteborgs universitet, dagtid
”Denna kurs problematiserar globala förändringsprocesser i Asien utifrån ett antal centrala begrepp som rörelse, standardisering, acceleration m fl. Vi analyserar och jämför hur ekonomiska, ideologiska och kulturella aspekter av globalisering på olika sätt påverkar skilda grupper och regioner i Asien. Men även hur motsvarande processer i Asien påverkar andra delar av världen.”

Det moderna Asiens framväxt, 15 hp, Göteborgs universitet, dagtid
”Denna kurs ger en introduktion till samhällsutvecklingen i Syd-, Sydöst- och Östasien. Västvärldens bilder av Asien och det samtida Asien relateras till regionens historia. Ekonomiska, politiska och sociala dimensioner av pågående moderniseringsprocesser behandlas i ljuset av regionens ekonomiska tillväxt, olika politiska system och kulturella mångfald. Därvid behandlas även betydande internationella konflikter i regionen. Kursen behandlar vidare varierande former av social organisation i Asien.”

Tillägg: Det går att söka både ”det moderna Asiens framväxt” samt ”Asien och globaliseringen” genom att välja kurspaketet Asienstudier – kärnkurspaketet, 30 hp.

Kinesisk affärskultur, 7,5 hp, Luleå universitet, kvällstid
”Kursen i affärskultur vänder sig till dig som är intresserad av att göra affärer med kinesiska företag. Innehållet i kursen fokuserar på affärsmiljö, affärskultur och etikett.”

Kinesisk historia och samhälle, 7,5 hp, Stockholms universitet, dagtid
”Kursen ger en översikt över den kinesiska kulturen och dess naturliga förutsättningar respektive samhälleliga uttryck. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om geografi, historia, politik, näringsliv, samhälle och kultur i det samtida Kina.”

Introduktionskurs i scenkonst och populärkultur i Asien, 7,5 hp, Stockholms universitet, dagtid
”Kursen ger grundläggande kännedom om några genrer inom scenkonst och populärkultur med nedslag i Östasien och Sydasien.”

Kinas historia och kultur, 7,5 hp, Uppsala universitet, kvällstid
”Denna kurs omfattar en översiktlig genomgång av Kinas geografi, historia, filosofi, religion, litteratur, konst och musik. Kursen ger också en introduktion till det kinesiska språkets särdrag vad gäller skriftsystem, ljudstruktur, ordbildning och satslära, samt ger insikter om språkförhållanden och etnisk mångfald i Kina. Denna kurs behandlar i första hand Kinas historia och kultur före 1949, men ger också en inblick i viktiga händelser i Kina efter 1949, det samtida kinesiska samhället och det politiska systemet.”

För att se alla kurser du kan läsa om Kina i höst – klicka här. För anmälan och mer information se antagning.se alternativt hos respektive universitet. Har du läst någon av ovanstående kurser? Eller har du ytterligare någon kurs att tipsa om? Släng iväg en kommentar nedan!


Erika Staffas

 
Erika är bosatt i Lund där hon i januari 2017 tar ut en dubbelkandidat i kinesiska och pol. kand. Erika har bott i Beijing, Kunming och Qingdao och började läsa kinesiska redan 2007.