1
Skrivet den 22 juli, 2014 av Louise Granath i Nyheter
 
 

Xi administrationens omläggning av den kinesiska afrikastrategin

MotKina.se har i tidigare inlägg rapporterat kring de kinesiska intressena på den afrikanska kontinenten och hur västvärlden ofta ser på detta engagemang i Afrika.

afrikastrategin

Ingen kan vara helt säker på hur den kinesiska ”Afrikastrategin” egentligen ser ut men sedan Xi administrationen tog över i mars 2013 kan man se nya trender
för de kinesiska prioriteringarna på kontinenten.

Militära insatser och medling i interna konflikter
Någonting alldeles nytt är att Kina för första gången någonsin under FN:s mandat sänt militära styrkor, 170 soldater från the People´s Liberation Army´s (PLA) Special Force, till Mali när man tidigare enbart skickat icke-stridande personal så som ingenjörer och sjukvårdare. Vidare har Kina också medlat och förhandlat i afrikanska konflikter, exempelvis i Sydsudan konflikten vilket strider mot Kinas traditionella hållning, att alltid ska hålla sig utanför andra länders inre angelägenheter. 

Detta är en princip många tror att Kina sannolikt kommer behöva frångå för att kunna försvara sina ekonomiska intressen utomlands. I exemplet Sydsudan finns stora kinesiska oljeintressen, förra året importerade Kina närmare 14 miljoner fat olja från Sydsudan under de första 10 månaderna vilket är dubbelt så stor kvantitet i jämförelse med importen från oljejätten Nigeria. Att engagera sig i inre konflikter kan också tänkas vara ett sätt att stärka relationerna och vänskapsbandet till de afrikanska regeringarna.

Ökade kinesiska investeringar i infrastruktur, jordbruk och produktion
Kina är en stor och viktig långivare till afrikanska länder och den senaste trenden är den ökade  långgivningen för finansiering av projekt inom sektorerna  infrastruktur, jordbruk och produktion. I och med detta kan man dock inte dra slutsatsen att investeringarna och långivningen till de tunga utvinningsindustrin av naturresurser är passé utan bör snarare tolkas som en strategi från kinesiskt håll att försöka diversifiera sina investeringar i Afrika och värja sig från kritiken att bara intressera sig för exploatering av afrikanska naturresurser.

Läs mer
http://naiforum.org/2014/05/xi-jinpings-africa-policy
Rapport: AFRICA in CHINA’S FOREIGN POLICY
http://motkina.se/li-keqiang-i-afrika
http://motkina.se/kina-afrika

 

 


Louise Granath

 
Louise bodde sin första vända i Shanghai våren 2011 då hon, som alla andra studenter på Handels i Göteborgs ekonomprogram med kinesisk inriktning, åkte till Kina för språkstudier. Hon förälskade sig genast i staden och beslutade sig tidigt för att så snart nästa tillfälle skulle ges åka tillbaka för att fortsätta språkstudierna. Efter en godkänd kandidatuppsats i nationalekonomi om kinesiska direktinvesteringar i den zambiska gruvsektorn 2012 bar det återigen av till Shanghai och Fudan University. Hon har nu bott och pluggat i Shanghai sedan februari 2013 där hon även sitter i Swedish Young Professionals styrelse. Louise skriver om livet i Shanghai och allt annat mellan himmel och jord som faller henne in att tipsa oss om.