En ganska vanlig situation är att sitta på en bra affärsidé, men sakna kapacitet att tillverka. I så fall finns möjligheten att importera från Kina. Samtidigt är det inte helt lätt att välja rätt företag och säkra kvaliteten. Låt oss titta på hur allt fungerar.

Vad är lämpligt att importera från Kina?

Kina är något av världens fabrik och är stora inom bland annat elektronik, köksutrustning, kläder, accessoarer, leksaker och mycket mer. Särskilt för arbetsintensiva produkter där det krävs visst manuellt arbete är Kina ofta ett mycket billigare alternativ än tillverkning inom EU. Går nästan hela tillverkningsprocessen att automatisera är situationen däremot annorlunda.

Import tar tid

Ett problem med Kinaimport är att många har orealistiska förväntningar. Många företagare tror att de kan vara igång på bara några veckor. Sanningen är att det brukar ta ungefär sex månader att få allting på plats. Du måste göra research om olika företag att samarbeta med, lägga tid på produktutveckling, vänta på att produkterna tillverkas och sedan kan själva frakten ta ungefär 40-50 dagar om den sker med fartyg. Under tiden blir det ofta problem med företagets kassaflöde. Ett bra tips är att sälja fakturor och få in kapital i förtid. På så sätt ökar kassalikviditeten och det blir enklare att sköta verksamheten.

Lagar och förordningar

Viktigt att tänka på vid import från Kina är att det är marknaden där du säljer produkterna som avgör vilka lagar och förordningar som gäller. För Sverige och andra EU-medlemmar kan det till exempel krävas CE-märkning eller att en viss EN-standard följs. För produkter som riktar sig till barn brukar bestämmelserna vara extra hårda, till exempel för att undvika att leksaker är farliga att använda. Har du tänkt sälja via en återförsäljare kommer de sannolikt kräva att produkten har testats av ett oberoende europeiskt institut.

Tull och frakt

Samtliga varor som importeras har en internationell HS-kod. Hur produkten är klassificerad avgör vilken tullavgift som ska betalas. Den brukar hamna mellan 0 och 12 procent. Gällande frakten är en viktig fråga vem som tar ansvar. Det kan vara du själv, den kinesiska leverantören eller någon form av delat ansvar. När frakten tar lång tid tar det lång tid att få betalt och det kan vara bra att sälja fakturor för att få betalt i förtid. Godset ska vara försäkrat hela vägen.

Hitta rätt leverantör

Den kinesiska marknaden är något av en djungel. Det är ett enormt land med en enorm mängd exportörer. En god idé är att utgå från de etablerade mötesplatserna för importörer och exportörer som till exempel Alibaba.com, Globalsources.com eller HKTDC.com. Några grundregler är:

  • Du får vad du betalar för – lågt pris riskerar att innebära låg kvalitet.
  • Om företaget har funnits länge och redan exporterar mycket till Europa är det ett gott tecken.
  • För att få rätt kvalitet till rätt pris är det bra att välja en region där många tillverkar samma sak, dvs. där konkurrensen är hög.
  • Gör ett noggrant urval och därefter djupare efterforskningar om varje leverantör som fortfarande är aktuell.
  • Beställ varuprover för att kontrollera kvaliteten innan du skriver avtal.