Så lyckas du exportera till Kina

Kina är en enormt stor marknad med över en miljard potentiella konsumenter. Det är en gigantisk tillväxtmarknad idag med en köpstark medelklass. Med andra ord erbjuder den kinesiska marknaden stora möjligheter för svenska företag. Här kan du läsa mer om varför du bör överväga att expandera till Kina samt vad du som företagare bör tänka […]

Read More

Kina och 421-problemet

När det gäller det moderna Kina så beskrivs det i stora drag på ett av två olika sätt. Det ena narrativet beskriver en ekonomisk mirakelberättelse, ett land som växt mer på kortare tid än något annat land någonsin. Landets storstäder som en gång var stökiga urbana miljöer är nu moderna skyskrapsdjungler vars like knappast finns […]

Read More