I staden Peking ligger Förbjudna staden vilket är ett relativt stort område med palats i mitten. Det byggdes under Mingdynastin någon gång mellan åren 1406-1420. Platsen refereras ibland som ”Palatset med 9999 rum” eftersom det finns närmare 1000 byggnader inom den Förbjudna staden. Trots att de flesta känner igen platsen som Förbjudna staden är det officiella namnet på området Palatsmuseet.

Förutom att kejsaren av Kina var en världslig makt ansågs det också vara en inkarnation av gudarna. En tro var att när kejsaren nådde himlen skulle han få ett palats med 10 000 rum. Man ansåg inte att kejsarens jordiska boning skulle kunna ha lika många rum. Hela Förbjudna staden är byggda efter syd- och nordaxlar.

Palatset är idag ett museum

Förbjudna staden fick sitt namn eftersom ingen person hade tillåtelse att besöka den under tiden en kejsare satt vid makten, med undantag av personer som fått kallelse eller tillåtelse av kejsaren. Platsen användes som palats för landets kejsare fram till 1860-talet då det blev ockuperat av franska och engelska styrkor under opiumkriget. Trots detta fick den dåvarande kejsaren stanna kvar i palatset. Det förklarades i början på 1920-talet som ett museum och är idag ett av de populäraste turistmålen i Kina.

Eftersom det är ett museum finns det ett stort utbud med gamla föremål och skrifter. I slutet på 1920-talet sägs det att det fanns över en miljon föremål, men under kriget mot Japan fördes en stor del av alla föremål ut ur landet. Sedan dess har Förbjudna staden blivit “påfyllt” med föremål från andra kinesiska museer.

Bland föremålen i museet kan du bland annat hitta över 300 000 porslinsobjekt från olika tidsperioder, över 50 000 målningar där runt 400 stycken skapades före år 1471. En stor del av alla objekt kommer från kejsarna som bott i palatset tidigare, flera av dem var nämligen ivriga samlare. Tyvärr finns inte alla objekt kvar från kejsarna, de har antingen förstörts eller försvunnit.

Förutom porslin och målningar finns det en stor samling med klockor som kommer från tidigt 1900-tal och framåt. En annan typ av föremål det finns att se är jade. Det sägs finnas runt 30 000 föremål som är tillverkade av jade, vilket enkelt förklarat är en grönaktig mineral.

Besök Förbjudna staden

Om du skulle vara intresserad av att besöka Palatsmuseet måste du först köpa biljetter. Det är möjligt att köpa biljetterna på internet, men du måste skriva in ditt namn och namnet på alla andra personer du köper biljett till. Alla måste sedan ha ett giltigt ID som de kan visa upp på plats. Det är även möjligt att köpa en biljett direkt på plats. Något du måste tänka på är att den kinesiska myndigheten har lagt en gräns för antal besökare, det finns därför en chans att du inte kan besöka platsen den dagen du önskar.